MIŠLJENJA NA PROPISE

1. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Vidi dokument

2. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju

Vidi dokument

4. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Vidi dokument

5. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu

Vidi dokument