Razvojni projekti

Projekat „EU za digitalizaciju poslovnog okruženja – EU4BED“ (eng. EU for Business Environment Digitalization – EU4BED)

Pročitajte više

„EBRD – Digitalizacija administrativnih postupaka radi stimulisanja investicija u obnovlјive izvore energije“

Pročitajte više

Opšti ekonomski razvoj u Istočnoj Srbiji – MED III

Pročitajte više

EU Exchange 6– Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji

Pročitajte više

Projekat „EU za bolјe poslovno okruženje – EU4BE“

Pročitajte više

Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji

Pročitajte više

Lokalna samouprava za 21. vek

Pročitajte više

Projekat EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora

Pročitajte više

Kreiranje i analiza javnih politika

Pročitajte više

Program e-PAPIR

U sklopu regulatorne reforme Vlade Republike Srbije usmerene na poboljšanje uslova poslovanja i smanjenja administrativnog opterećenja privrede, pokrenut je višegodišnji program ”e-Papir”.
Pročitajte više

Javno – privatni dijalog za razvoj

Projekat „Javno - privatni dijalog za razvoj” predstavlјa „platformu” za izgradnju delotvorne, efikasne i održive saradnje između predstavnika javne uprave, privrednih subjekata i nevladinog sektora.
Pročitajte više

Konkurentnost i zapošljavanje

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Svetska banka) i Republika Srbija ugovorile su zajam u iznosu 100 miliona dolara
Pročitajte više

Unapređenje uslova za primenu principa „odlučivanja zasnovanog na podacima i činjenicama“

Sprovođenje projekta PERFORM je započeto u oktobru 2015. godine, zahvaljujući finansijskoj i tehničkoj podršci Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC)
Pročitajte više