Kvalitetne javne politike koje najbolje vode razvoju društva i ekonomije

Planiranje je najbitniji zadatak menadžera u oblikovanju okruženja, tj. organizacije kako bi delovanje pojedinaca koji rade zajednički u timovima bilo efikasno.

Bojana Tošić

Karijeru je započela 2005. godine, kao advokatski pripravnik i ima više od 10 godina iskustva u oblasti regulatorne reforme, reforme javne uprave i upravljanju javnim politikama.
Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Karijeru je započela 2005. godine, kao advokatski pripravnik a od 2008. godine upisana je u Imenik advokata pri Advokatskoj komori Beograd.

Radila je kao konsultant na brojnim projektima finansiranim od strane Evropske Unije, Svetske banke (WB) i Američke organizacije za međunarodni razvoj (USAID). U periodu od 2007. do 2011. godine bila je pravni savetnik u Sekretarijatu Saveta za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, a u periodu od 2008. do 2010. godine radila je kao koordinator pravnog tima Jedinice za sprovođenje sveobuhvatne reforme propisa Vlade Republike Srbije (tzv. giljotine propisa).

Od jula 2013. godine radila je kao zamenik direktora Vladine Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa. Učestvovala je u izradi brojnih propisa, studija i izveštaja kako za potrebe javnog tako i privatnog sektora. Sertifikovani je trener Svetske banke iz oblasti analize efekata propisa.
Bojana Tošić  //  direktor
Od aprila 2014. godine obavljala je funkciju zamenika direktora RSJP. Za direktora imenovana je 2018. god.


Rešenjem Vlade Republike Srbije od 17.01.2020. postavljena je na položaj direktora.
“Planiranje je najbitniji zadatak menadžera u oblikovanju okruženja, tj. organizacije kako bi delovanje pojedinaca koji rade zajednički u timovima bilo efikasno.”
- RSJP Brošura

Sanja Mešanović

Karijeru u organima državne uprave na poslovima EU integracija, regionalne i međunarodne saradnje počela je 2006. godine u Kancelariji za evropske integracije.
Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za istoriju,gde je završila i magistarske studije. Od 2003. do 2004. godine bila je polaznik Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova.

Karijeru u organima državne uprave na poslovima EU integracija, regionalne i međunarodne saradnje počela je 2006. godine u Kancelariji za evropske integracije, zatim u Ministarstvu odbrane, kabinetu potpredsednika Vlade zaduženog za EU integracije, Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU i u Ministartvu finansija. Od novembra 2017. obavljala je funkciju v.d. pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike(RSJP), a od avgusta 2018. godine obavljala je funkciju v.d. zamenika direktora RSJP.

Predavač je Centra za demokratiju, Beogradske otvorene škole i saradnik Evropskog fonda za Balkan.
Od novembra 2017. obavljala je funkciju v.d. pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP), a od avgusta 2018. godine obavljala je funkciju v.d. zamenika direktora RSJP.

Rešenjem Vlade Republike Srbije od 03.11.2021. postavljena je na položaj zamenika direktora.
Sanje Mešanović  //  zamenik direktora
Pomoćnici direktora
Planiranje je intelektualno zahtevan proces koji traži svesno određivanje smerova delovanja i temeljenje odluka na svrsi, znanju i ispravnim procenama.
Dijana Ilić Zogović
Sektor za planski sistem, koordinaciju, razvoj i unapređenje javnih politika
Ninoslav Kekić
Sektor za obezbeđenje kvaliteta javnih politika, propisa i usluga
Marija Mitrović
Sektor za pravne, finansijske poslove, javne nabavke i upravljanje ljudskim resursima