Zaštita podataka o ličnosti

Kontakt podaci za lice za zaštitu podataka o ličnosti

Ime i prezime lica za zaštitu podataka o ličnosti
Gordana Bojić

Adresa lica za zaštitu podataka
Vlajkovićeva 10, Beograd

Imejl lica za zaštitu podataka
gordana.bojic@rsjp.gov.rs

Broj telefona lica za zaštitu podataka
011 3334 228