Organizaciona struktura Republičkog Sekretarijata za Javne Politike

Ispod možete pogledati organizacionu šemu Republičkog Sekretarijata za javne politike