Interna akta

Pogledajte dokumenta koja bliže određuju rad Republičkog sekretarijata za javne politike
PDF 1.6mb

Pravilnik o nabavkama

Pogledajte
PDF 0.5mb

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Pogledajte
PDF 0.4mb

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa

Pogledajte
PDF 0.4mb

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Pogledajte