Mapa dokumenata javnih politika Republike Srbije

Учитавање...

Oblasti planiranja

 • 1Pravosuđe i pravni sistem
 • 2Javna bezbednost
 • 3Odbrana
 • 4Javna uprava
 • 5Urbanizam, prostorno planiranje i građevinarstvo
 • 6Konkurentnost
 • 7Mineralne sirovine, rudarstvo i energetika
 • 8Zaštita životne sredine
 • 9Saobraćaj i komunikacije
 • 10Zaposlenost i socijalna zaštita
 • 11Zdravstvo
 • 12Sport
 • 13Omladina
 • 14Obrazovanje
 • 15Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • 16Javno informisanje
 • 17Kultura
 • 18Ljudska prava i građansko društvo (uključujući vere i dijasporu)
 • 19Međusektorska
 • 20Nadnacionalna

Ciljevi održivog razvoja

 • 1Svet bez siromaštva
 • 2Svet bez gladi
 • 3Dobro zdravlje
 • 4Kvalitetno obrazovanje
 • 5Rodna ravnopravnost
 • 6Čista voda i sanitarni uslovi
 • 7Dostupna i obnovljiva energija
 • 8Dostojanstven rad i ekonomski rast
 • 9Industrija, inovacije i infrastruktura
 • 10Smanjenje nejednakosti
 • 11Održivi gradovi i zajednice
 • 12Odgovorna potrošnja i proizvodnja
 • 13Akcija za klimu
 • 14Život pod vodom
 • 15Život na zemlji
 • 16Mir, pravda i snažne institucije
 • 17Partnerstvom do ciljeva

Klasteri sa pregovaračkim poglavljima

 • Klaster 1: Osnove
  • 5Javne nabavke
  • 18Statistika
  • 23Pravosuđe i osnovna prava
  • 24Pravda, sloboda i bezbednost
  • 32Finansijska kontrola
 • Klaster 2: Unutrašnje tržište
  • 1Slobodno kretanje robe
  • 2Slobodno kretanje radnika
  • 3Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga
  • 4Slobodno kretanje kapitala
  • 6Pravo privrednih društava
  • 7Pravo intelektualne svojine
  • 8Politika konkurencije
  • 9Finansijske usluge
  • 28Zdravstvena zaštita i zaštita potrošača
 • Klaster 3: Konkuretnost i inkluzivni rast
  • 10Informaciono društvo i mediji
  • 16Oporezivanje
  • 17Ekonomska i monetarna politika
  • 19Socijalna politika i zapošljavanje
  • 20Preduzetništvo i industrijska politika
  • 25Nauka i istraživanje
  • 26Obrazovanje i kultura
  • 29Carinska unija
 • Klaster 4: Zelena agenda i održiva povezanost
  • 14Transportna politika
  • 15Energetika
  • 21Transevropske mreže
  • 27Životna sredina
 • Klaster 5: Resursi, poljoprivreda i kohezija
  • 11Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • 12Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika
  • 13Ribarstvo
  • 22Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
  • 33Finansijske i budžetske odredbe
 • Klaster 6: Spoljni odnosi
  • 30Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  • 31Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika
 • 34Institucije
 • 35Ostala pitanja