Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Мапа докумената јавних политика Републике Србије

Учитавање...

Области планирања

 • 1Правосуђе и правни систем
 • 2Јавна безбедност
 • 3Одбрана
 • 4Јавна управа
 • 5Урбанизам, просторно планирање и грађевинарство
 • 6Конкурентност
 • 7Минералне сировине, рударство и енергетика
 • 8Заштита животне средине
 • 9Саобраћај и комуникације
 • 10Запосленост и социјална заштита
 • 11Здравство
 • 12Спорт
 • 13Омладина
 • 14Образовање
 • 15Пољопривреда и рурални развој
 • 16Јавно информисање
 • 17Култура
 • 18Људска права и грађанско друштво (укључујући вере и дијаспору)
 • 19Међусекторска
 • 20Наднационална

Циљеви одрживог развоја

 • 1Свет без сиромаштва
 • 2Свет без глади
 • 3Добро здравље
 • 4Квалитетно образовање
 • 5Родна равноправност
 • 6Чиста вода и санитарни услови
 • 7Доступна и обновљива енергија
 • 8Достојанствен рад и економски раст
 • 9Индустрија, иновације и инфраструктура
 • 10Смањење неједнакости
 • 11Одрживи градови и заједнице
 • 12Одговорна потрошња и производња
 • 13Акција за климу
 • 14Живот под водом
 • 15Живот на земљи
 • 16Мир, правда и снажне институције
 • 17Партнерством до циљева

Кластери са преговарачким поглављима

 • Кластер 1: Основе
  • 5Јавне набавке
  • 18Статистика
  • 23Правосуђе и основна права
  • 24Правда, слобода и безбедност
  • 32Финансијска контрола
 • Кластер 2: Унутрашње тржиште
  • 1Слободно кретање робе
  • 2Слободно кретање радника
  • 3Право пословног настањивања и слобода пружања услуга
  • 4Слободно кретање капитала
  • 6Право привредних друштава
  • 7Право интелектуалне својине
  • 8Политика конкуренције
  • 9Финансијске услуге
  • 28Здравствена заштита и заштита потрошача
 • Кластер 3: Конкуретност и инклузивни раст
  • 10Информационо друштво и медији
  • 16Опорезивање
  • 17Економска и монетарна политика
  • 19Социјална политика и запошљавање
  • 20Предузетништво и индустријска политика
  • 25Наука и истраживање
  • 26Образовање и култура
  • 29Царинска унија
 • Кластер 4: Зелена агенда и одржива повезаност
  • 14Транспортна политика
  • 15Енергетика
  • 21Трансевропске мреже
  • 27Животна средина
 • Кластер 5: Ресурси, пољопривреда и кохезија
  • 11Пољопривреда и рурални развој
  • 12Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
  • 13Рибарство
  • 22Регионална политика и координација структурних инструмената
  • 33Финансијске и буџетске одредбе
 • Кластер 6: Спољни односи
  • 30Економски односи са иностранством
  • 31Спољна, безбедносна и одбрамбена политика
 • 34Институције
 • 35Остала питања