Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Обуке и тренинзи за државне службенике и руководиоце

У оквиру регулаторне реформе и јачање капацитета државне управе, РСЈП у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, у континуитету организује обуке и тренинге за државне службенике и руководиоце.

Теме обука: Анализа ефеката прописа-пут до квалитетних прописа; Управљање законодавним процесом; Израда докумената јавних политика; Креирање, анализа и спровођење јавних политика; Прикупљање, анализа и коришћење података; Јавне политике – креирање, спровођење и анализа ефеката; Праћење спровођења и вредновање у процесу управљања јавним политикама; Обука за стицање основних аналитичких вештина у обради података; Обука за Попис административних поступака који се односе на пословање

РСЈП је до сада спровео 109 обука у којима је обучено 1319 државних службеника и руководилаца