Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Обуке и тренинзи за државне службенике и руководиоце

У оквиру регулаторне реформе и јачање капацитета државне управе, РСЈП у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, у континуитету организује обуке и тренинге за државне службенике и руководиоце.

Обуке су обухватиле следеће теме: Анализа ефеката прописа-пут до квалитетних прописа; Управљање јавним политикама, Управљање законодавним процесом; Основе управљања јавним политикама и законодавним процесом; Основе циклуса управљања јавним политикама, Израда докумената јавних политика; Креирање, анализа и спровођење јавних политика; Прикупљање, анализа и коришћење података; Јавне политике – креирање, спровођење и анализа ефеката; Праћење спровођења и вредновање у процесу управљања јавним политикама; Акциони план за спровођење програма Владе (АПСПВ), Обука за стицање основних аналитичких вештина у обради података; Обука за Попис административних поступака који се односе на пословање, Тренинг за тренере - Попис административних поступака који се односе на пословање, Оптимизација административних поступака; Анализа ефеката јавних политика - увод у АЕЈП и дефинисање проблема јавних политика – ГИЗ, Анализа ефеката јавних политика - учешће грађана – ГИЗ; Анализа ефеката јавних политика - креирање и одабир опција јавних политика – ГИЗ; Обуке државних службеника за стицање основних аналитичких вештина потребних за праћење спровођења АПСПВ-а – ГИЗ; Обука ИТ стручњака и ОДУ за коришћење, администрирање и обучавање других корисника за рад у Jединственом информационом систему за планирање и праћење спровођења јавних политика; Средњорочно планирање и Обука предавача и ментора у области јавних политика и Унапређење система управљања јавним политикама ЈЛС – СКГО.

Нови Програм обука за 2019. годину проширује систем обука и на локални ниво у циљу обезбеђења квалитетног стручног усавршавања запослених службеника (извршилаца, али и доносилаца одлука) у ЈЛС за адекватну примену планског система на локалном нивоу.

РСЈП је спровео 155 обука у којима је обучено укупно 2445 државних службеника и руководиоца у сарадњи са СУК-ом, НАЈУ-ом и СКГО-ом у периоду од оснивања 2014. године закључно са четрвтим кварталом 2020. године.