Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Информатор о раду

Правни основ за доношење Информатора о раду Републичког секретаријата за јавне политике садржан је у чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр.120/04, 54/07, 104/09,36/10 и 105/21), а сачињен је у складу са Упутсвом за израду и објављивање информатора о раду државних органа („Службени гласник РС“ бр.68/10 и 10/22).
PDF 0.1mb

Кадровски подаци на дан 08.04.2024. године

Преузмите
PDF 0.1mb

Кадровски подаци на дан 12.05.2023. године

Преузмите
PDF 0.9mb

Информатор о раду 09.01.2023

Преузмите
DOCX 0.5mb

Информатор о раду 09.01.2023

Преузмите
PDF 1.7mb

Информатор о раду 02.08.2022

Преузмите
DOCX 0.5mb

Информатор о раду 02.08.2022

Преузмите
PDF 1.1mb

Извештај о раду РСЈП април 2014. - мај 2020.

Преузмите