Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Информатор о раду

Правни основ за доношење Информатора о раду Републичког секретаријата за јавне политике садржан је у чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а сачињен је у складу са Упуством за израду и објављивање информатора о раду државних органа („Службени гласник РС“ бр.68/10).
PDF 1.5mb

Информатор о раду 06.10.2021

Преузмите
PDF 1.4mb

Информатор о раду 15.06.2021

Преузмите
PDF 1.4mb

Информатор о раду_01.03.2021

Преузмите
PDF 1.4mb

Информатор о раду 11.01.2021

Преузмите
PDF 1.1mb

Извештај о раду РСЈП април 2014. - мај 2020.

Преузмите
PDF 1.4mb

Информатор о раду_24.01.2020

Преузмите
PDF 1.3mb

Информатор о раду_22.10.2020

Преузмите
PDF 1.3mb

Информатор о раду_16.09.2019

Преузмите