Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Информатор о раду

Правни основ за доношење Информатора о раду Републичког секретаријата за јавне политике садржан је у чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а сачињен је у складу са Упуством за израду и објављивање информатора о раду државних органа („Службени гласник РС“ бр.68/10).
PDF 1.1mb

Извештај о раду РСЈП април 2014. - мај 2020.

Преузмите
PDF 1.4mb

Информатор о раду_01.03.2021

Преузмите
PDF 1.4mb

Информатор о раду 11.01.2021

Преузмите
PDF 1.4mb

Информатор о раду_24.01.2020

Преузмите
PDF 1.3mb

Информатор о раду_22.10.2020

Преузмите
PDF 1.3mb

Информатор о раду_16.09.2019

Преузмите