Informator o radu

Pravni osnov za donošenje Informatora o radu Republičkog sekretarijata za javne politike sadržan je u čl. 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br.120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21), a sačinjen je u skladu sa Uputsvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnih organa („Službeni glasnik RS“ br.68/10 i 10/22).
PDF 0.1mb

Kadrovski podaci na dan 08.04.2024. godine

Preuzmite
PDF 0.1mb

Kadrovski podaci na dan 12.05.2023. godine

Preuzmite
PDF 1mb

Informator o radu 09.01.2023

Preuzmite
DOCX 0.8mb

Informator o radu 09.01.2023

Preuzmite
DOCX 0.8mb

Informator o radu 02.08.2022

Preuzmite
DOCX 0.8mb

Informator o radu 02.08.2022

Preuzmite
PDF 1.3mb

Izveštaj o radu RSJP april 2014. - maj 2020.

Preuzmite