Informator o radu

Pravni osnov za donošenje Informatora o radu Republičkog sekretarijata za javne politike sadržan je u čl. 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br.120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), a sačinjen je u skladu sa Upustvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnih organa („Službeni glasnik RS“ br.68/10).
PDF 1.5mb

Informator o radu 06.10.2021

Preuzmite
PDF 1.4mb

Informator o radu_15.06.2021

Preuzmite
PDF 1.4mb

Informator o radu_01.03.2021

Preuzmite
PDF 1.4mb

Informator o radu_11.01.2021

Preuzmite
PDF 1.3mb

Informator o radu_22.10.2020

Preuzmite
PDF 1.1mb

Izveštaj o radu RSJP april 2014. - maj 2020.

Preuzmite
PDF 1.4mb

Informator о radu_24.01.2020

Preuzmite
PDF 1.3mb

Informator o radu_16.09.2019

Preuzmite