Finansijski plan

Na ovoj stranici možete preuzeti finansijske planove Republičkog sekretarijata za javne politike za tekuću i prethodne godine.
PDF 0.9mb

Finansijski plan za 2024. godinu

Preuzmite
PDF 1mb

Finansijski plan za 2023. godinu - treća izmena

Preuzmite
PDF 1mb

Finansijski plan za 2023. godinu - druga izmena

Preuzmite
PDF 1mb

Finansijski plan za 2023. godinu - prva izmena

Preuzmite
PDF 0.9mb

Finansijski plan za 2023. godinu

Preuzmite
PDF 1.3mb

Finansijski plan za 2022. godinu - peta izmena

Preuzmite
PDF 0.1mb

Finansijski plan za 2022. godinu - četvrta izmena

Preuzmite
PDF 0.1mb

Finansijski plan za 2022. godinu - treća izmena

Preuzmite
PDF 1mb

Finansijski plan za 2022. godinu - druga izmena

Preuzmite
PDF 1mb

Finansijski plan za 2022. godinu - prva izmena

Preuzmite
PDF 1mb

Finansijski plan za 2022. godinu

Preuzmite
PDF 1.3mb

Finansijski plan za 2021. godinu

Preuzmite
PDF 5.3mb

Finansijski plan za 2020. godinu

Preuzmite
PDF 14.4mb

Finansijski plan za 2019. godinu

Preuzmite
PDF 34.4mb

Finansijski plan za 2018. godinu

Preuzmite
PDF 0.5mb

Finansijski plan za 2017. godinu (izmene i dopune)

Preuzmite
PDF 1.9mb

Finansijski plan za 2017. godinu (prečišćen tekst)

Preuzmite
PDF 1.8mb

Finansijski plan za 2017. godinu

Preuzmite