Budžet

Na ovoj stranici možete preuzeti podatke o sredstvima koja su Budžetu Republike Srbije opredeljena za rad Republičkog sekretarijata za javne politike
PDF 0.1mb

Budžet 2024.

Preuzmite
PDF 0.1mb

Izvršenje budžeta Republičkog sekretarijata za 2023. godinu

Preuzmite
PDF 0.1mb

Budžet 2023.

Preuzmite
PDF 0.1mb

Izvršenje budžeta Republičkog sekretarijata za 2022. godinu

Preuzmite
PDF 0.1mb

Budžet za 2022. - rebalans

Preuzmite
PDF 0.4mb

Budžet 2022.

Preuzmite
PDF 0.4mb

Budžet 2021.

Preuzmite
PDF 0.1mb

Budžet rebalans 12.11.2020.

Preuzmite
PDF 0.4mb

Budžet rebalans 24.04.2020.

Preuzmite
PDF 0.6mb

Budžet 2020.

Preuzmite
PDF 0.4mb

Budžet 2019.

Preuzmite