Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Obuke i treninzi za državne službenike i rukovodioce

U okviru regulatorne reforme i jačanje kapaciteta državne uprave, RSJP u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, u kontinuitetu organizuje obuke i treninge za državne službenike i rukovodioce.

Teme obuka: Analiza efekata propisa-put do kvalitetnih propisa; Upravljanje zakonodavnim procesom; Izrada dokumenata javnih politika; Kreiranje, analiza i sprovođenje javnih politika; Prikupljanje, analiza i korišćenje podataka; Javne politike – kreiranje, sprovođenje i analiza efekata; Praćenje sprovođenja i vrednovanje u procesu upravljanja javnim politikama; Obuka za sticanje osnovnih analitičkih veština u obradi podataka; Obuka za Popis administrativnih postupaka koji se odnose na poslovanje

RSJP je do sada sproveo 109 obuka u kojima je obučeno 1319 državnih službenika i rukovodilaca