Примери добре праксе

Na ovoj stranici možete naći primere dobre prakse izveštaja o sprovedenim analizama efekata propisa. Ove primere možete koristiti pri izradi izveštaja o sprovedenoj analizi efekata propisa, čiji nacrt odnosno predlog izrađujete.
PDF 2.5mb

Analiza efekata Nacrta zakona o izvršenju i obezbeđenju

Preuzmite