Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Informacije od javnog značaja

Podnošenje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

Postupak za pristup informacijama od javnog značaja se vodi u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21), na osnovu usmenog ili pismenog zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja. Zahtev obavezno sadrži naziv organa kome se upućuje, ime, prezime i adresu tražioca, što precizniji opis tražene informacije , kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. Svako može podneti zahtev za pristup informacijama, a u zahtevu ne mora navesti razlog traženja informacija.

Republički sekretarijat za javne politike će, u propisanom roku, obavestiti podnosioca zahteva o posedovanju informacije, staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati ili uputiti kopiju tog dokumenta.Tražilac informacije će, takođe, biti obavešten o vremenu, mestu i načinu na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos eventualnih nužnih troškova i dr.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan i obavlja se u prostorijama Sekretarijata u radno vreme. Kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati izradu nužnih troškova kopije. U nastavku informatora je priložen šematski prikaz postupka za pristup informacijama od javnog značaja i obrasci zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, obaveštenja o stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži traženu informaciju i o izradi kopije i žalbi.

DOC 0.1mb

Zahtev za informacije od javnog značaja

Preuzmite
DOC 0.1mb

Obaveštenje o stavljanju na uvid dokumenata koji sadrži traženu informaciju i izradu kopije

Preuzmite
DOC 0.1mb

Žalba protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informaciji

Preuzmite
DOC 0.1mb

Žalba kada organ vlasti nije postupio/ nije postupio u celosti/ po zahtevu tražioca u zakonskom roku ćutanje uprave

Preuzmite