Informacije od javnog značaja

Podnošenje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

Postupak za pristup informacijama od javnog značaja se vodi u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21), na osnovu usmenog ili pismenog zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja. Zahtev obavezno sadrži naziv organa kome se upućuje, ime, prezime i adresu tražioca, što precizniji opis tražene informacije , kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. Svako može podneti zahtev za pristup informacijama, a u zahtevu ne mora navesti razlog traženja informacija.

Republički sekretarijat za javne politike će, u propisanom roku, obavestiti podnosioca zahteva o posedovanju informacije, staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati ili uputiti kopiju tog dokumenta.Tražilac informacije će, takođe, biti obavešten o vremenu, mestu i načinu na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos eventualnih nužnih troškova i dr.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan i obavlja se u prostorijama Sekretarijata u radno vreme. Kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati izradu nužnih troškova kopije. U nastavku informatora je priložen šematski prikaz postupka za pristup informacijama od javnog značaja i obrasci zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, obaveštenja o stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži traženu informaciju i o izradi kopije i žalbi.

DOC 0.1mb

Zahtev za informacije od javnog značaja

Preuzmite
DOC 0.1mb

Obaveštenje o stavljanju na uvid dokumenata koji sadrži traženu informaciju i izradu kopije

Preuzmite
DOC 0.1mb

Žalba protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informaciji

Preuzmite
DOC 0.1mb

Žalba kada organ vlasti nije postupio/ nije postupio u celosti/ po zahtevu tražioca u zakonskom roku ćutanje uprave

Preuzmite