Predlog strukture DJP

Republički sekretarijat za javne politike pruža metodološku podršku predlagačima prilikom izrade dokumenata javnih politika u svrhu podizanja kvaliteta i usaglašavanja mera javnih politika koji se utvrđuju u tim dokumentima. U cilju ujednačavanja strukture i sadržaja dokumenata javnih politika, Republički sekretarijat je predložio sadržaj strategija i programa, u skladu sa propisima (Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, „Sl. glasnik RS“ broj 30/18 i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika „Sl. glasnik RS“ broj 8/19),  i razvio standardni obrazac za izradu akcionih planova za sprovođenje dokumenata javnih politika.

DOCX 0.1mb

Predlog za strukturu strategije

Preuzmite
DOCX 0.1mb

Predlog za strukturu programa

Preuzmite
DOCX 0.1mb

Obrazac akcionog plana

Preuzmite
DOCX 0.1mb

Obrazac akcionog plana ukoliko sadrži pokazatelje na nivou aktivnosti (tbc)

Preuzmite