Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Предлог структуре ДЈП

Републички секретаријат за јавне политике пружа методолошку подршку предлагачима приликом израде докумената јавних политика у сврху подизања квалитета и усаглашавања мера јавних политика који се утврђују у тим документима. У циљу уједначавања структуре и садржаја докумената јавних политика, Републички секретаријат је предложио садржај стратегија и програма, у складу са прописима (Законом о планском систему Републике Србије, „Сл. гласник РС“ број 30/18 и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и садржају појединачних докумената јавних политика „Сл. гласник РС“ број 8/19),  и развио стандардни образац за израду акционих планова за спровођење докумената јавних политика.

DOCX 0.1mb

Предлог за структуру стратегије

Преузмите
DOCX 0.1mb

Предлог за структуру програма

Преузмите
DOCX 0.1mb

Образац акционог плана

Преузмите
DOCX 0.1mb

Образац акционог плана уколико садржи показатеље на нивоу активности (tbc)

Преузмите