Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Обрачун трошкова за планска документа и прописе

Обрачун трошкова спровођења планских докумената и прописа део је ширег контекста анализе ефеката спровођења ових аката. Више о практичним упутствима за обрачун трошкова и смерницама за процену ефеката на буџет можете наћи у Приручнику за утврђивање трошкова јавних политика и прописа.
Републички секретаријат за јавне политике, у сарадњи са Министарством финансија, израдио је приказ методолошког оквира за утврђивање и обрачун стандардних трошкова за израду планских докумената и прописа по врсти трошка. Трошкови у листи стандардних цена/трошкова за израду планских докумената и прописа су изражени у динарима и еврима (1 евра у РСД = 120,00). Листа се ажурира по потреби, а најмање једном годишње.

Листа стандардних цена/трошкова за израду планских докумената и прописа

Врста трошкова Јединица мере Цена,

у РСД

Цена,

у ЕУР

Плате државних службеника
Државни службеници на положају Просечна бруто месечна плата и трошкови превоза 295.730 2.464
Државни службеници са високим образовањем Просечна бруто месечна плата и трошкови превоза 142.388 1.187
Државни службеници са средњим образовањем и намештеници Просечна бруто месечна плата и трошкови превоза 77.910 649
Обуке
У земљи (без путовања) Oсоба / обука / дан 9.475 79
У земљи (са путовањем) Oсоба / обука / дан 18.706 156
Трошкови обука без путовања
Најам простора По дану 30.000 250
Накнада за рад реализатора програма обука По сату 3.600 30
Припрема обуке и спровођење тестирања По обуци 39.597 330
Припрема и штампа материјала По страни 252 2,1
Послужење (храна и пиће) По особи 2.400 20
Трошкови путовања у земљи
Пут (превоз) По особи 1.633 14
Смештај Oсоба/дан 6.598 55
Дневнице По дану 1000 8,3
У иностранству Oсоба / обука 65.888 549
Котизација По особи 18.000 150
Трошкови путовања у иностранство
Пут (превоз) По особи 29.568 246
Смештај Oсоба/дан 16.520 138
Дневнице По дану 1.800 15
Трошкови консултантских услуга
Домаћи јуниор експерт По дану 14.100 118
Домаћи сениор експерт По дану 30.000 250
Међународни јуниор експерт По дану 60.000 500
Међународни сениор експерт По дану 96.000 800
Трошкови канцеларијског материјала и опреме
Канцеларијски материјал Запослен/годишње 8.380 70
Канцеларијска опрема Запослен/годишње 36.000 300
Комуналне услуге Запослен/годишње 43.740 365
Закуп просторија Запослен/годишње 108.000 900
Трошкови компјутерске опреме
Компјутер (за канцеларијско пословање) Комад 55.000 458
Просечан износ амортизације (oдржавање компјутера) Комад/годишње 16.500 138
Трошкови набавке аутомобила (приказане цене укључују и ПДВ)
Путнички аутомобил, по класама
Виша средња класа Возило 3.780.000 31.500
Средња класа Возило 2.940.000 24.500
Нижа средња класа Возило 1.102.320 9.186
Нижа класа Возило 1.059.300 8.828
Путнички комби Возило 3.499.200 29.160
Трошкови публикација
Припрема за штампу и дизајн По страни 240 2
Штампа По страни 12 0,1
Превод По страни 1.200 10
Ангажовање графичког дизајнера Експерт / сат 1.200 10
Лектура и коректура текста По страни 300 2,5
Трошкови промоције
Промотивни спотови Просечно по 1 секунди (ценовник ЕПП ЈМУ РТС) 4.042 34
Организација конференција, јавних расправа и других догађаја
Најам просторија По дану 30.000 250
Послужење (храна и пиће) По особи 2.400 20
Симултани превод По дану 57.600 480
Озвучење По дану 9.600 80
Презентациона опрема По дану 12.000 100
Промо сет (фасцикла, оловка, свеска) По особи 190 1,6
Банери Комад 9.600 80
PDF 0.7mb

Методологија обрачуна стандардних трошкова

Преузмите
PDF 1.4mb

Упутство за попуњавање табеле трошкова

Преузмите
PDF 0.3mb

Брошура трошкова

Преузмите
XLSM 1.8mb

Табела трошкова

Преузмите