Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Обрачун трошкова за планска документа и прописе

Обрачун трошкова спровођења планских докумената и прописа део је ширег контекста анализе ефеката спровођења ових аката. Више о практичним упутствима за обрачун трошкова и смерницама за процену ефеката на буџет можете наћи у Приручнику за утврђивање трошкова јавних политика и прописа.
Републички секретаријат за јавне политике, у сарадњи са Министарством финансија, израдио је приказ методолошког оквира за утврђивање и обрачун стандардних трошкова за израду планских докумената и прописа по врсти трошка. Трошкови у листи стандардних цена/трошкова за израду планских докумената и прописа су изражени у динарима и еврима (1 евра у РСД = 120,00). Листа се ажурира по потреби, а најмање једном годишње.

Листа стандардних цена/трошкова за израду планских докумената и прописа

Врста трошкова Јединица мере Цена,

у РСД

Цена,

у ЕУР

Плате државних службеника
Државни службеници на положају Просечна бруто месечна плата и трошкови превоза 225.139 1.876
Државни службеници са високим образовањем Просечна бруто месечна плата и трошкови превоза 109.333 911
Државни службеници са средњим образовањем Просечна бруто месечна плата и трошкови превоза 61.313 511
Обуке
У земљи (без путовања) Oсоба / обука / дан 8.275 69
У земљи (са путовањем) Oсоба / обука / дан 14.366 120
Трошкови обука без путовања
Најам простора По дану 30.000 250
Припрема и штампа материјала По страни 252 2,1
Послужење (храна и пиће) По особи 1.200 10
Накнада за рад тренера По сату 3.600 30
Припрема обуке и спровођење тестирања По обуци 39.597 330
Трошкови путовања у земљи
Пут (превоз) По особи 1.487 12
Смештај Oсоба/дан 4.455 37
Дневнице По дану 150 1,3
У иностранству Oсоба / обука 54.427 454
Котизација По особи 18.000 150
Трошкови путовања у иностранство
Пут (превоз) По особи 23.027 192
Смештај Oсоба/дан 11.600 97
Дневнице По дану 1.800 15
Трошкови консултантских услуга
Међународни јуниор експерт По дану 60.000 500
Међународни сениор експерт По дану 96.000 800
Домаћи јуниор експерт По дану 14.100 118
Домаћи сениор експерт По дану 30.000 250
Трошкови канцеларијског материјала и опреме
Канцеларијски материјал Запослен/годишње 5.400 45
Канцеларијска опрема Запослен/годишње 27.500 229
Комуналне услуге Запослен/годишње 30.000 250
Закуп просторија Запослен/годишње 108.000 900
Трошкови компјутерске опреме
Компјутер (за канцеларијско пословање) Комад 40.000 333
Просечан износ амортизације (oдржавање компјутера) Комад/годишње 12.000 100
Трошкови набавке аутомобила (приказане цене укључују и ПДВ)
Путнички аутомобил, по класама
Виша средња класа Возило 3.780.000 31.500
Средња класа Возило 2.940.000 24.500
Нижа средња класа Возило 1.102.320 9.186
Нижа класа Возило 1.059.300 8.828
Путнички комби Возило 3.499.200 29.160
Трошкови публикација
Припрема за штампу, дизајн По страни 240 2
Штампа По страни 12 0,1
Превод По страни 1.200 10
Ангажовање графичког дизајнера Експерт / сат 1.200 10
Лектура и коректура текста По страни 300 2,5
Трошкови промоције
Промотивне рекламе Просечно по 1 секунди (ценовник ЕПП ЈП РТС) 3.877 32
Организација конференција, јавних расправа и других догађаја
Симултатни превод По дану 30.000 250
Озвучење По дану 6.000 50
Презентациона опрема По дану 12.000 100
Најам просторија По дану 30.000 250
Послужење (храна и пиће) По особи 1.200 10
Промо сет (фасцикла, оловка, свеска) По особи 110 0,9
Банери Комад 4.800 40
PDF 0.7mb

Методологија обрачуна стандардних трошкова

Преузмите
PDF 1.4mb

Упутство за попуњавање costing табеле

Преузмите
XLSM 1.8mb

COSTING табела

Преузмите