Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Развојни пројекти

Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији

Прочитајте више

Локална самоуправа за 21. век

Прочитајте више

Комплементарна подршка реформи јавне управе у Републици Србији ИПА 2015

Прочитајте више

Креирање и анализа јавних политика

Прочитајте више

Подршка реформи јавне управе

Прочитајте више

Програм е-ПАПИР

У склопу регулаторне реформе Владе Републике Србије усмерене на побољшање услова пословања и смањења административног оптерећења привреде, покренут је вишегодишњи програм ”е-Папир”.
Прочитајте више

Јавно-приватни дијалог за развој

Пројекат „Jавно - приватни дијалог за развој” представља „платформу” за изградњу делотворне, ефикасне и одрживе сарадње између представника јавне управе, привредних субјеката и невладиног сектора.
Прочитајте више

Подршка спровођењу акционог плана стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019

Споразумом између Владе Републике Србије и Владе Швајцарске Конфедерације реализован је пројекат
Прочитајте више

Бољи услови пословања

Са Пројектом за боље услове пословања (BEP) USAID-а РСЈП сарађује на повезивању управљања јавним политикама и програмског буџета.
Прочитајте више

Иновације и учешће

Републички секретаријат за јавне политике је у сарадњи са UNDP покренуо пилот пројекат под називом „Иновације и учешће“ (Innovation and Engagement).
Прочитајте више

Конкурентност и запошљавање

Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара
Прочитајте више

Конкурентне индустрије и иновације – конкурентност у Србији

Светска банка путем програма „Конкурентне индустрије и иновације – конкурентност у Србији“ помаже унапређење конкурентности Републике Србије
Прочитајте више

Унапређење услова за примену принципа „одлучивања заснованог на подацима и чињеницама“

Спровођење пројекта PERFORM је започето у октобру 2015. године, захваљујући финансијској и техничкој подршци Швајцарске агенције за развој и сарадњу
Прочитајте више