Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Развојни пројекти

Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији

Прочитајте више

Локална самоуправа за 21. век

Прочитајте више

Комплементарна подршка реформи јавне управе у Републици Србији ИПА 2015

Прочитајте више

Креирање и анализа јавних политика

Прочитајте више

Подршка реформи јавне управе

Прочитајте више

Програм е-ПАПИР

У склопу регулаторне реформе Владе Републике Србије усмерене на побољшање услова пословања и смањења административног оптерећења привреде, покренут је вишегодишњи програм ”е-Папир”.
Прочитајте више

Јавно-приватни дијалог за развој

Пројекат „Jавно - приватни дијалог за развој” представља „платформу” за изградњу делотворне, ефикасне и одрживе сарадње између представника јавне управе, привредних субјеката и невладиног сектора.
Прочитајте више

Подршка спровођењу акционог плана стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019

Споразумом између Владе Републике Србије и Владе Швајцарске Конфедерације реализован је пројекат
Прочитајте више

Бољи услови пословања

Са Пројектом за боље услове пословања (BEP) USAID-а РСЈП сарађује на повезивању управљања јавним политикама и програмског буџета.
Прочитајте више

Иновације и учешће

Републички секретаријат за јавне политике је у сарадњи са UNDP покренуо пилот пројекат под називом „Иновације и учешће“ (Innovation and Engagement).
Прочитајте више

Конкурентност и запошљавање

Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара
Прочитајте више

Конкурентне индустрије и иновације – конкурентност у Србији

Светска банка путем програма „Конкурентне индустрије и иновације – конкурентност у Србији“ помаже унапређење конкурентности Републике Србије
Прочитајте више

Унапређење услова за примену принципа „одлучивања заснованог на подацима и чињеницама“

Спровођење пројекта PERFORM је започето у октобру 2015. године, захваљујући финансијској и техничкој подршци Швајцарске агенције за развој и сарадњу
Прочитајте више