Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Програм е-ПАПИР

26 / 02 / 2020

У склопу регулаторне реформе Владе Републике Србије усмерене на побољшање услова пословања и смањења административног оптерећења привреде, покренут је вишегодишњи програм ”е-ПАПИР” са циљем да се попишу, оптимизују, учине јавно доступним и дигитализују сви административни поступци и административни захтеви у Републици Србији.

Крајњи циљ програма е-ПАПИР је смањење административног оптерећења за привреду и грађане, путем оптимизације и дигитализације административних поступака за привреду и грађане.

У периоду 2019-2022, у оквиру е-ПАПИР остварени су следећи резултати:

  • Ниво административног оптерећења је смањен са 3,26% (2016) на 2,95%(2021) БДП
  • Законом о Регистру административних поступака („Сл. гласник РС“, број 44/21) успостављен је Регистар административних поступака (РАП) као јединствена, централизована, електронски вођена евиденција о поступцима који се спроводе у Републици Србији и административним захтевима за пословање.
  • Портал Регистра административних поступака постао је јавно доступан од јуна 2021. године. На Порталу Регистра административних поступака доступно је 2600 услуга јавне управе за привреду грађане. Услуге јавне управе које су доступне на Порталу Регистра административних поступака у надлежности су више од 100 органа јавне управе, који су задужени за то да информације о услугама јавне управе буду јасне, ажурне и тачне.
  • Оптимизовано је 393 административних поступака (од којих је 21 поступак укинут) и дигитализовано 64 услуге јавне управе чиме су остварене уштеде од преко 30 милиона евра на годишњем нивоу.

Више информација о резултатима оствареним у оквиру програма е-ПАПИР у периоду 2019-2022 можете пронаћи овде.

Влада Републике Србије, на 51. седници одржаној 04. маја 2023. године, усвојила је Програм за поједностављење административних поступака и регулативе – е-ПАПИР за период 2023-2025. године.

Циљ Програма еПАПИР је стварање предуслова за квалитетне и кориснички орјентисане услуге за грађане и привреду и смањење административних трошкова за привреду исказаних учешћем у БДП. Планиране активности у наредном периоду обухватају:

  • Смањење административног оптерећења са 2,95 % (2021.) на 2,75% (2025.)
  • Оптимизација више од 500 административних поступака за привреду и грађане
  • Дигитализација више од 200 административних поступака за привреду и грађане
  • Дигитализација 20 пословних епизода за привреду
  • Попис више од 4000 административних захтева
  • Унапређење инфраструктуре за пружање дигиталних услуга за привреду и грађане

Финансијску подршку спровођењу програма е-ПАПИР пружили су Европска унија кроз ИПА предприступне фондове, Фонд за добру управу Владе Велике Британије, ГИЗ немачка организација за развојну сарадњу и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД).
О свим најважнијим активностима у вези са Програмом, можете се информисати путем званичне интернет презентације epapir.rsjp.gov.rs.

XLSX 0.3mb

АП еПапир 2023-2025

Погледај
DOCX 0.1mb

Програм еПапир 2023-2025

Погледај