Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Програм е-ПАПИР

26 / 02 / 2020

У склопу регулаторне реформе Владе Републике Србије усмерене на побољшање услова пословања и смањења административног оптерећења привреде, покренут је вишегодишњи програм ”е-Папир” са циљем да се попишу, оптимизују, учине јавно доступним и дигитализују сви административни поступци и остали услови пословања на републичком и покрајиинском нивоу.

Крајњи циљ је да сви административни поступци буду оптимизовани и да се обављају електронским путем „из фотеље“.

Успостављањем Регистра административних поступака и осталих услова за пословање, као јавно доступне базе, омогућиће се информисање свих привредних субјеката о спровођењу конкретног административног поступка или испуњавању неке законом прописане обавезе. На тај начин допринеће се транспарентности, смањиће се могућност злоупотреба и корупције и створити предвидљиво пословно окружење.

Очекивани резултати пројекта до 2021. су:
• успостављен Регистар свих административних поступака
• оптимизовано 700 најучесталијих и најскупљих поступака
• дигитализовано најмање 100 поступака за издавање дозвола, сагласности и др.
• административни трошкови привреде смањени за минимум 15% (са почетних 3,46% на 3% БДП)
• пописивање, оптимизација и дигитализација поступака за грађане

До сада се у реализацију овог програма укључило 85 институција са јавним овлашћењима на републичком и 12 на покрајинском нивоу, док су финансијску подршку пружили Фонд за добру управу Владе Велике Британије, Европска унија кроз ИПА предприступне фондове и ГИЗ немачка организација за развојну сарадњу.
О свим најважнијим активностима у вези са Програмом, можете се информисати путем званичне интернет презентације www.epapir.rsjp.gov.rs