Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Програм е-ПАПИР

26 / 02 / 2020

У склопу регулаторне реформе Владе Републике Србије усмерене на побољшање услова пословања и смањења административног оптерећења привреде, покренут је вишегодишњи програм ”е-Папир” са циљем да се попишу, оптимизују, учине јавно доступним и дигитализују сви административни поступци и остали услови пословања на републичком и покрајиинском нивоу.

Крајњи циљ је да сви административни поступци буду оптимизовани и да се обављају електронским путем „из фотеље“.

Успостављањем Регистра административних поступака и осталих услова за пословање, као јавно доступне базе, омогућиће се информисање свих привредних субјеката о спровођењу конкретног административног поступка или испуњавању неке законом прописане обавезе. На тај начин допринеће се транспарентности, смањиће се могућност злоупотреба и корупције и створити предвидљиво пословно окружење.

Очекивани резултати пројекта до 2021. су:
• успостављен Регистар свих административних поступака
• оптимизовано 700 најучесталијих и најскупљих поступака
• дигитализовано најмање 100 поступака за издавање дозвола, сагласности и др.
• административни трошкови привреде смањени за минимум 15% (са почетних 3,46% на 3% БДП)
• пописивање, оптимизација и дигитализација поступака за грађане

До сада се у реализацију овог програма укључило 85 институција са јавним овлашћењима на републичком и 12 на покрајинском нивоу, док су финансијску подршку пружили Фонд за добру управу Владе Велике Британије, Европска унија кроз ИПА предприступне фондове и ГИЗ немачка организација за развојну сарадњу.
О свим најважнијим активностима у вези са Програмом, можете се информисати путем званичне интернет презентације epapir.rsjp.gov.rs