Program e-PAPIR

25 / 02 / 2020

U sklopu regulatorne reforme Vlade Republike Srbije usmerene na pobolјšanje uslova poslovanja i smanjenja administrativnog opterećenja privrede, pokrenut je višegodišnji program ”e-PAPIR” sa cilјem da se popišu, optimizuju, učine javno dostupnim i digitalizuju svi administrativni postupci i administrativni zahtevi u Republici Srbiji.

Krajnji cilј programa e-PAPIR je smanjenje administrativnog opterećenja za privredu i građane, putem optimizacije i digitalizacije administrativnih postupaka za privredu i građane.

U periodu 2019-2022, u okviru e-PAPIR ostvareni su sledeći rezultati:

  • Nivo administrativnog opterećenja je smanjen sa 3,26% (2016) na 2,95%(2021) BDP
  • Zakonom o Registru administrativnih postupaka („Sl. glasnik RS“, broj 44/21) uspostavlјen je Registar administrativnih postupaka (RAP) kao jedinstvena, centralizovana, elektronski vođena evidencija o postupcima koji se sprovode u Republici Srbiji i administrativnim zahtevima za poslovanje.
  • Portal Registra administrativnih postupaka postao je javno dostupan od juna 2021. godine. Na Portalu Registra administrativnih postupaka dostupno je 2600 usluga javne uprave za privredu građane. Usluge javne uprave koje su dostupne na Portalu Registra administrativnih postupaka u nadležnosti su više od 100 organa javne uprave, koji su zaduženi za to da informacije o uslugama javne uprave budu jasne, ažurne i tačne.
  • Optimizovano je 393 administrativnih postupaka (od kojih je 21 postupak ukinut) i digitalizovano 64 usluge javne uprave čime su ostvarene uštede od preko 30 miliona evra na godišnjem nivou.

Više informacija o rezultatima ostvarenim u okviru programa e-PAPIR u periodu 2019-2022 možete pronaći ovde.

Vlada Republike Srbije, na 51. sednici održanoj 04. maja 2023. godine, usvojila je Program za pojednostavlјenje administrativnih postupaka i regulative – e-PAPIR za period 2023-2025. godine.

Cilј Programa ePAPIR je stvaranje preduslova za kvalitetne i korisnički orjentisane usluge za građane i privredu i smanjenje administrativnih troškova za privredu iskazanih učešćem u BDP. Planirane aktivnosti u narednom periodu obuhvataju:

  • Smanjenje administrativnog opterećenja sa 2,95 % (2021.) na 2,75% (2025.)
  • Optimizacija više od 500 administrativnih postupaka za privredu i građane
  • Digitalizacija više od 200 administrativnih postupaka za privredu i građane
  • Digitalizacija 20 poslovnih epizoda za privredu
  • Popis više od 4000 administrativnih zahteva
  • Unapređenje infrastrukture za pružanje digitalnih usluga za privredu i građane

Finansijsku podršku sprovođenju programa e-PAPIR pružili su Evropska unija kroz IPA predpristupne fondove, Fond za dobru upravu Vlade Velike Britanije, GIZ nemačka organizacija za razvojnu saradnju i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).
O svim najvažnijim aktivnostima u vezi sa Programom, možete se informisati putem zvanične internet prezentacije epapir.rsjp.gov.rs.

XLSX 0.3mb

AP ePapir 2023-2025

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Program ePapir 2023-2025

Pogledaj