Program e-PAPIR

25 / 02 / 2020

U sklopu regulatorne reforme Vlade Republike Srbije usmerene na poboljšanje uslova poslovanja i smanjenja administrativnog opterećenja privrede, pokrenut je višegodišnji program ”e-Papir” sa ciljem da se popišu, optimizuju, učine javno dostupnim i digitalizuju svi administrativni postupci i ostali uslovi poslovanja na republičkom i pokrajiinskom nivou.


Krajnji cilj je da svi administrativni postupci budu optimizovani i da se obavljaju elektronskim putem „iz fotelje“.

Uspostavljanjem Registra administrativnih postupaka i ostalih uslova za poslovanje, kao javno dostupne baze, omogućiće se informisanje svih privrednih subjekata o sprovođenju konkretnog administrativnog postupka ili ispunjavanju neke zakonom propisane obaveze. Na taj način doprineće se transparentnosti, smanjiće se mogućnost zloupotreba i korupcije i stvoriti predvidljivo poslovno okruženje.

Očekivani rezultati projekta do 2021. su:
• uspostavljen Registar svih administrativnih postupaka
• optimizovano 700 najučestalijih i najskupljih postupaka
• digitalizovano najmanje 100 postupaka za izdavanje dozvola, saglasnosti i dr.
• administrativni troškovi privrede smanjeni za minimum 15% (sa početnih 3,46% na 3% BDP)
• popisivanje, optimizacija i digitalizacija postupaka za građane

Do sada se u realizaciju ovog programa uključilo 85 institucija sa javnim ovlašćenjima na republičkom i 12 na pokrajinskom nivou, dok su finansijsku podršku pružili Fond za dobru upravu Vlade Velike Britanije, Evropska unija kroz IPA predpristupne fondove i GIZ nemačka organizacija za razvojnu saradnju.
O svim najvažnijim aktivnostima u vezi sa Programom, možete se informisati putem zvanične internet prezentacije www.epapir.rsjp.gov.rs