Pravilnik o sistematizaciji

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Republičkom sekretarijatu za javne politike
PDF 0.9mb

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta

Preuzmite
PDF 0.1mb

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta

Preuzmite