Pravilnik o sistematizaciji

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Republičkom sekretarijatu za javne politike
PDF 3.5mb

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta

Preuzmite