Srednjoročno planiranje za ODU i JLS

Republički sekretarijat za javne politike pruža metodološku podršku obveznicima srednjoročnog planiranja na republičkom i lokalnom nivou za izradu srednjoročnih planova, u skladu sa propisima (Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, „Sl. glasnik RS“ broj 30/18 i Uredbom o metodologiji izrade srednjoročnih planova, „Sl. glasnik RS“ broj 8/19). U cilju što kvalitetnijeg prenošenja ciljeva, mera i pokazatelja utvrđenih planskim dokumentima u srednjoročne planove i obezbeđivanja resursa za njihovo dostizanje, Republički sekretarijat za javne politike je razvio standardne obrasce i to: obrazac tabelarnog prikaza srednjoročnog plana (SP) i obrazac tabelarnog prikaza izveštaja o napretku u sprovođenju SP za obveznike na republičkom nivou (GI SP ODU), kao i obrasce za jedinice lokalne samouprave (JLS). Obrasci za SP i GI SP za obveznike na republičkom nivou se generišu u Jedinstvenom informacionom sistemu za planiranje, praćenje sprovođenja, koordinaciju javnih politika i izveštavanje.

DOCX 0.1mb

Obrazac tabelarnog prikaza SP ODU

Preuzmite
DOCX 0.1mb

Obrazac tabelarnog prikaza GI SP ODU

Preuzmite
DOCX 0.1mb

Obrazac tabelarnog prikaza SP JLS

Preuzmite
DOCX 0.1mb

Obrazac tabelarnog prikaza GI SP JLS

Preuzmite