Izveštavanje o AP DJP

Republički sekretarijat za javne politike pruža metodološku podršku predlagačima dokumenata javnih politika, odnosno institucijama zaduženim za koordinaciju sprovođenja i izveštavanje prilikom izrade izveštaja o napretku sprovođenju dokumenta javnih politika. U cilju ujednačavanja strukture, sadržaja i kvaliteta izveštaja, Republički sekretarijat za javne politike je razvio standardni obrazac za izradu godišnjih izveštaja o napretku u sprovođenju akcionih planova dokumenata javnih politika (GI AP), u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“ broj 30/18) i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Sl. glasnik RS“ broj 8/19). Obrazac se generiše iz Jedinstvenog informacionog sistema za planiranje, praćenje sprovođenja, koordinaciju javnih politika i izveštavanje, nakon unošenja podatka u učincima o sprovođenju akcionog plana dokumenta javne politike.

DOCX 0.1mb

Obrazac tabelarnog prikaza GI AP

Preuzmite