Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Иницијативе

На овој страници можете оставити иницијативу за измену већ усвојених прописа или израду и усвајање нових, као и за измену/дораду јавних политика или иницијативу за учешће у радној групи. На овакав начин, као привредни субјекат или грађанин Републике Србије, имате прилику да укажете креаторима прописа на потешкоће које имате приликом усаглашавања свог пословања или понашања са одређеним прописима, на непотребне административне процедуре које прописи намећу, али и сувишне трошкове које имате по том основу.