Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Квалитетне јавне политике које најбоље воде развоју друштва и економије

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.

Бојана Тошић

Каријеру је започела 2005. године, као адвокатски приправник и има више од 10 година искуства у области регулаторне реформе, реформе јавне управе и управљању јавним политикама.
Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 2004. године. Каријеру је започела 2005. године, као адвокатски приправник а од 2008. године уписана је у Именик адвоката при Адвокатској комори Београд.

Радила је као консултант на бројним пројектима финансираним од стране Европске Уније, Светске банке (WБ) и Америчке организације за међународни развој (УСАИД). У периоду од 2007. до 2011. године била је правни саветник у Секретаријату Савета за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, а у периоду од 2008. до 2010. године радила је као координатор правног тима Јединице за спровођење свеобухватне реформе прописа Владе Републике Србије (тзв. гиљотине прописа).

Од јула 2013. године радила је као заменик директора Владине Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа. Учествовала је у изради бројних прописа, студија и извештаја како за потребе јавног тако и приватног сектора. Сертификовани је тренер Светске банке из области анализе ефеката прописа.
Бојана Тошић  //  Директор
Од априла 2014. године обављала је функцију заменика директора РСЈП. За директора именована је 2018. год.

Решењем Владе Републике Србије од 17.01.2020. постављена је на положај директора.
“Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.”
- РСЈП Брошура

Сања Мешановић

Каријеру у органима државне управе на пословима ЕУ интеграција, регионалне и међународне сарадње почела је 2006. године у Канцеларији за европске интеграције.
Дипломирала је на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за историју,где је завршила и магистарске студије. Од 2003. до 2004. године била је полазник Дипломатске академије Министарства спољних послова.

Каријеру у органима државне управе на пословима ЕУ интеграција, регионалне и међународне сарадње почела је 2006. године у Канцеларији за европске интеграције, затим у Министарству одбране, кабинету потпредседника Владе задуженог за ЕУ интеграције, Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије ЕУ и у Министартву финансија. Од новембра 2017. обављала је функцију в.д. помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП), а од августа 2018. године обављала је функцију в.д. заменика директора РСЈП. Решењем Владе Републике Србије од 03.11.2021. постављена је на положај заменика директора.

Предавач је Центра за демократију, Београдске отворене школе и сарадник Европског фонда за Балкан.
Од новембра 2017. обављала је функцију в.д. помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП), а од августа 2018. године обављала је функцију в.д. заменика директора РСЈП.

Решењем Владе Републике Србије од 03.11.2021. постављена је на положај заменика директора.
Сања Мешановић  //  заменик директора
Помоћници директора
Планирање је интелектуално захтеван процес који тражи свесно одређивање смерова деловања и темељење одлука на сврси, знању и исправним проценама.
Дијана Илић Зоговић
Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење Јавних политика
Нинослав Кекић
Сектор за обезбеђење квалитета Јавних политика, прописа и услуга
Марија Митровић
Сектор за правне, финансијске послове, јавне набавке и управљање људским ресурсима