Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Конкурентност и запошљавање

30 / 11 / 2017

Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања.

Споразум је билатерално потписан 7.октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума Народна Скупштна РС усвојила 29.децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику РС – међународни уговори, бр. 24/15 ступио је на снагу 7. јанура 2016.године.

Циљ Пројекта је побољшање ефикасности и координације одабраних јавних програма ради ублажавања ограничења за конкурентност и стварање радних места, укључујући улагања и промоцију извоза, иновације, активне мере запошљавања, посредовање на тржишту рада, активирање корисника социјалне помоћи и њихов прелазак у формалне послове. Пројекат се фокусира на циљани скуп остваривих реформи постојећих јавних политика, као и на ефикасност њиховог спровођења, а које су идентификоване као кључни покретачи конкурентности у привреди и стварања радних места на основу анализа Банке, као и других релевантних анализа.

Активности су углавном усмерене ка областима у којима Влада троши значајне ресурсе и где постоји намера за бољим искоришћењем расположивих ресурса. Стога је овај Пројекат усмерен на делотворније трошење постојећих средстава, уместо на повећање расхода државе. Осим три  димензије реформи: у привреди(индустријске полтике и извоз), тржиту рада (активне мере запошљавања) и науци (реформа научног сектора), Пројекат развија кроз Републички секретаријат за јавне политике хоризонталну координацију унапређења у управљању јавним политикама у овим областима.

Активности на Пројекту спроводе – као главни корисници: Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са Националном службом за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у координацији са Фондом за иновациону делатност и Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП).

РСЈП има улогу главног координатора Пројекта (хоризонтална коордианција) и председава Међуресорним радним телом Владе, које је основано 14.јануара 2016. године, у циљу подршке реформама и унапређењу управљања јавним полтикама у овим областима.

Више информација о пројекту можете сазнати овде.

Листа доступних докумената

Назив
Датум
Документ
Обавештење о додели уговора
27.04.2021.
Обавештење о додели уговора
22.01.2021
Обавештење о додели уговора
05.10.2020
Обавештење о додели уговора
29.09.2020.
Обавештење о додели уговора
21.09.2020.
Обавештење о додели уговора
20.07.2020.
Обавештење о додели уговора
13.03.2020.
Обавештење о додели уговора - 3A.3.3
09.01.2020.
Обавештење о додели уговора - 3A.3.23
09.01.2020.
Обавештење о додели уговора мање вредности
29.11.2019.
Обавештење о додели уговора
29.11.2019.
Обавештење о додели уговора мање вредности
08.11.2019.
Обавештење о додели уговора мање вредности
16.10.2019.
Обавештење о додели уговора мање вредности
08.09.2019.
Обавештење о додели уговора – Канцеларијски намештај
12.07.2019.
Обавештење о додели уговора – Консултанти
12.07.2019.
Обавештење о додели уговора
14.06.2019.
Обавештење о додели уговора
10.05.2019.
Извештај о прогресу
Јул - Дец 2017.
Извештај о прогресу
Јан - Јун 2017.