Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Конкурентност и запошљавање

30 / 11 / 2017

Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања.

Споразум је билатерално потписан 7.октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума Народна Скупштна РС усвојила 29.децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику РС – међународни уговори, бр. 24/15 ступио је на снагу 7. јанура 2016.године.

Циљ Пројекта је побољшање ефикасности и координације одабраних јавних програма ради ублажавања ограничења за конкурентност и стварање радних места, укључујући улагања и промоцију извоза, иновације, активне мере запошљавања, посредовање на тржишту рада, активирање корисника социјалне помоћи и њихов прелазак у формалне послове. Пројекат се фокусира на циљани скуп остваривих реформи постојећих јавних политика, као и на ефикасност њиховог спровођења, а које су идентификоване као кључни покретачи конкурентности у привреди и стварања радних места на основу анализа Банке, као и других релевантних анализа.

Активности су углавном усмерене ка областима у којима Влада троши значајне ресурсе и где постоји намера за бољим искоришћењем расположивих ресурса. Стога је овај Пројекат усмерен на делотворније трошење постојећих средстава, уместо на повећање расхода државе. Осим три  димензије реформи: у привреди(индустријске полтике и извоз), тржиту рада (активне мере запошљавања) и науци (реформа научног сектора), Пројекат развија кроз Републички секретаријат за јавне политике хоризонталну координацију унапређења у управљању јавним политикама у овим областима.

Активности на Пројекту спроводе – као главни корисници: Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са Националном службом за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у координацији са Фондом за иновациону делатност и Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП).

РСЈП има улогу главног координатора Пројекта (хоризонтална коордианција) и председава Међуресорним радним телом Владе, које је основано 14.јануара 2016. године, у циљу подршке реформама и унапређењу управљања јавним полтикама у овим областима.

Више информација о пројекту можете сазнати овде.

Листа доступних докумената

Назив
Датум
Документ
Обавештење о додели уговора
22.01.2021
Обавештење о додели уговора
05.10.2020
Обавештење о додели уговора
29.09.2020.
Обавештење о додели уговора
21.09.2020.
Обавештење о додели уговора
20.07.2020.
Обавештење о додели уговора
13.03.2020.
Обавештење о додели уговора - 3A.3.3
09.01.2020.
Обавештење о додели уговора - 3A.3.23
09.01.2020.
Обавештење о додели уговора мање вредности
29.11.2019.
Обавештење о додели уговора
29.11.2019.
Обавештење о додели уговора мање вредности
08.11.2019.
Обавештење о додели уговора мање вредности
16.10.2019.
Обавештење о додели уговора мање вредности
08.09.2019.
Обавештење о додели уговора – Канцеларијски намештај
12.07.2019.
Обавештење о додели уговора – Консултанти
12.07.2019.
Обавештење о додели уговора
14.06.2019.
Обавештење о додели уговора
10.05.2019.
Извештај о прогресу
Јул - Дец 2017.
Извештај о прогресу
Јан - Јун 2017.