Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Конкурентност и запошљавање

30 / 11 / 2017

Активности пројекта Конкурентност и запошљавање су спровођене кроз неколико компоненти:

– Изградња капацитета РСЈП у циљу развоја и пилотирања оквира за планирање и управљање јавним политикама на међуресорном нивоу, као и појединачних оквира на нивоу министарстава.

– Изградња капацитета Министарства привреде и РАС: активности су укључивале дизајнирање и спровођење секторских стратегија, акционих планова, стратешког оквира за инвестиције и промоцију извоза. Осим институционалног јачања, радило се и на побољшању постојећих програма за предузећа и креирање нових.

– Изградња институционалних капацитета Министарства за образовање, науку и технолошки развој, укључујући и Фонд за иновациону делатност, као и успостављање и развој Фонда за науку.

– Изградња капацитета НСЗ за пружање услуга посредовања у запошљавању кроз израду и усвајање акционог плана НСЗ, дизајн и пилотирање система ваучера за обуку. Кроз партнерство са пројектним тимом, НСЗ је развио први Национални акциони план запошљавања користећи нову методологију за профилисање ризика незапослених у НСЗ, циљани програм стручног усавршавања за раднике на предметима НСЗ, и препоруке о томе како да се боље развију и уведу специфичне активне мере запошљавања.

Индикатори пројекта и додатни подаци показују позитиван утицај пројекта на сектор малих и средња предузећа, као и на привреду у целини. Програми грантова су били пут за отварање нових фирми које су стварале додатне приходе и радна места. Подршка трансферу технологија допринели су већој иновативности предузећа. Ваучери за иновације дали су подстицај иновацијама, јачу културу истраживања и развоја, побољшану економију засновану на знању и јачање екосистема иновација и окружења за истраживање и развој.

Више информација о пројекту можете сазнати овде.

Листа доступних докумената

Назив
Датум
Документ
Обавештење о додели уговора
27.04.2021.
Обавештење о додели уговора
22.01.2021
Обавештење о додели уговора
05.10.2020
Обавештење о додели уговора
29.09.2020.
Обавештење о додели уговора
21.09.2020.
Обавештење о додели уговора
20.07.2020.
Обавештење о додели уговора
13.03.2020.
Обавештење о додели уговора - 3A.3.3
09.01.2020.
Обавештење о додели уговора - 3A.3.23
09.01.2020.
Обавештење о додели уговора мање вредности
29.11.2019.
Обавештење о додели уговора
29.11.2019.
Обавештење о додели уговора мање вредности
08.11.2019.
Обавештење о додели уговора мање вредности
16.10.2019.
Обавештење о додели уговора мање вредности
08.09.2019.
Обавештење о додели уговора – Канцеларијски намештај
12.07.2019.
Обавештење о додели уговора – Консултанти
12.07.2019.
Обавештење о додели уговора
14.06.2019.
Обавештење о додели уговора
10.05.2019.
Извештај о прогресу
Јул - Дец 2017.
Извештај о прогресу
Јан - Јун 2017.