Konkurentnost i zapošljavanje

30 / 11 / 2017

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Svetska banka) i Republika Srbija ugovorile su zajam u iznosu 100 miliona dolara za finansiranje Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja.

Sporazum je bilateralno potpisan 7.oktobra 2015. godine, dok je Zakon o potvrđivanju Sporazuma Narodna Skupštna RS usvojila 29.decembra 2015. godine. Objavljen u Službenom Glasniku RS – međunarodni ugovori, br. 24/15 stupio je na snagu 7. janura 2016.godine.

Cilj Projekta je poboljšanje efikasnosti i koordinacije odabranih javnih programa radi ublažavanja ograničenja za konkurentnost i stvaranje radnih mesta, uključujući ulaganja i promociju izvoza, inovacije, aktivne mere zapošljavanja, posredovanje na tržištu rada, aktiviranje korisnika socijalne pomoći i njihov prelazak u formalne poslove. Projekat se fokusira na ciljani skup ostvarivih reformi postojećih javnih politika, kao i na efikasnost njihovog sprovođenja, a koje su identifikovane kao ključni pokretači konkurentnosti u privredi i stvaranja radnih mesta na osnovu analiza Banke, kao i drugih relevantnih analiza.

Aktivnosti su uglavnom usmerene ka oblastima u kojima Vlada troši značajne resurse i gde postoji namera za boljim iskorišćenjem raspoloživih resursa. Stoga je ovaj Projekat usmeren na delotvornije trošenje postojećih sredstava, umesto na povećanje rashoda države. Osim tri  dimenzije reformi: u privredi(industrijske poltike i izvoz), tržitu rada (aktivne mere zapošljavanja) i nauci (reforma naučnog sektora), Projekat razvija kroz Republički sekretarijat za javne politike horizontalnu koordinaciju unapređenja u upravljanju javnim politikama u ovim oblastima.

Aktivnosti na Projektu sprovode – kao glavni korisnici: Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u koordinaciji sa Fondom za inovacionu delatnost i Republički sekretarijat za javne politike (RSJP).

RSJP ima ulogu glavnog koordinatora Projekta (horizontalna koordiancija) i predsedava Međuresornim radnim telom Vlade, koje je osnovano 14.januara 2016. godine, u cilju podrške reformama i unapređenju upravljanja javnim poltikama u ovim oblastima.

Više informacija o projektu možete saznati ovde.

Lista dostupnih dokumenata

Naziv
Datum
Dokument
Obaveštenje o dodeli ugovora
27.04.2021.
Obaveštenje o dodeli ugovora
22.01.2021
Obaveštenje o dodeli ugovora
05.10.2020
Obaveštenje o dodeli ugovora
29.09.2020
Obaveštenje o dodeli ugovora
21.09.2020
Obaveštenje o dodeli ugovora
20.07.2020
Obaveštenje o dodeli ugovora
13.03.2020.
Obaveštenje o dodeli ugovora – 3A.3.3
09.01.2020.
Obaveštenje o dodeli ugovora - 3A.3.23
09.01.2020.
Obaveštenje o dodeli ugovora manje vrednosti
29.11.2019.
Obaveštenje o dodeli ugovora
29.11.2019.
Obaveštenje o dodeli ugovora manje vrednosti
08.11.2019.
Obaveštenje o dodeli ugovora manje vrednosti
16.10.2019.
Obaveštenje o dodeli ugovora manje vrednosti
08.09.2019.
Obaveštenje o dodeli ugovora – Kancelarijski nameštaj
12.07.2019.
Obaveštenje o dodeli ugovora – Konsultanti
12.07.2019.
Obaveštenje o dodeli ugovora
14.06.2019.
Obaveštenje o dodeli ugovora
10.05.2019.
Izveštaj o progresu
Jul - Dec 2017.
Izveštaj o progresu
Jan - Jun 2017.