Konkurentnost i zapošljavanje

30 / 11 / 2017

Aktivnosti projekta Konkurentnost i zapošljavanje su sprovođene kroz nekoliko komponenti:

– Izgradnja kapaciteta RSJP u cilju razvoja i pilotiranja okvira za planiranje i upravljanje javnim politikama na međuresornom nivou, kao i pojedinačnih okvira na nivou ministarstava.

– Izgradnja kapaciteta Ministarstva privrede i RAS: aktivnosti su uključivale dizajniranje i sprovođenje sektorskih strategija, akcionih planova, strateškog okvira za investicije i promociju izvoza. Osim institucionalnog jačanja, radilo se i na poboljšanju postojećih programa za preduzeća i kreiranje novih.

– Izgradnja institucionalnih kapaciteta Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, uključujući i Fond za inovacionu delatnost, kao i uspostavljanje i razvoj Fonda za nauku.

– Izgradnja kapaciteta NSZ za pružanje usluga posredovanja u zapošljavanju kroz izradu i usvajanje akcionog plana NSZ, dizajn i pilotiranje sistema vaučera za obuku. Kroz partnerstvo sa projektnim timom, NSZ je razvio prvi Nacionalni akcioni plan zapošljavanja koristeći novu metodologiju za profilisanje rizika nezaposlenih u NSZ, ciljani program stručnog usavršavanja za radnike na predmetima NSZ, i preporuke o tome kako da se bolje razviju i uvedu specifične aktivne mere zapošljavanja.

Indikatori projekta i dodatni podaci pokazuju pozitivan uticaj projekta na sektor malih i srednja preduzeća, kao i na privredu u celini. Programi grantova su bili put za otvaranje novih firmi koje su stvarale dodatne prihode i radna mesta. Podrška transferu tehnologija doprineli su većoj inovativnosti preduzeća. Vaučeri za inovacije dali su podsticaj inovacijama, jaču kulturu istraživanja i razvoja, poboljšanu ekonomiju zasnovanu na znanju i jačanje ekosistema inovacija i okruženja za istraživanje i razvoj.

Više informacija o projektu možete saznati ovde.

Lista dostupnih dokumenata

Naziv
Datum
Dokument
Obaveštenje o dodeli ugovora
27.04.2021.
Obaveštenje o dodeli ugovora
22.01.2021
Obaveštenje o dodeli ugovora
05.10.2020
Obaveštenje o dodeli ugovora
29.09.2020
Obaveštenje o dodeli ugovora
21.09.2020
Obaveštenje o dodeli ugovora
20.07.2020
Obaveštenje o dodeli ugovora
13.03.2020.
Obaveštenje o dodeli ugovora – 3A.3.3
09.01.2020.
Obaveštenje o dodeli ugovora - 3A.3.23
09.01.2020.
Obaveštenje o dodeli ugovora manje vrednosti
29.11.2019.
Obaveštenje o dodeli ugovora
29.11.2019.
Obaveštenje o dodeli ugovora manje vrednosti
08.11.2019.
Obaveštenje o dodeli ugovora manje vrednosti
16.10.2019.
Obaveštenje o dodeli ugovora manje vrednosti
08.09.2019.
Obaveštenje o dodeli ugovora – Kancelarijski nameštaj
12.07.2019.
Obaveštenje o dodeli ugovora – Konsultanti
12.07.2019.
Obaveštenje o dodeli ugovora
14.06.2019.
Obaveštenje o dodeli ugovora
10.05.2019.
Izveštaj o progresu
Jul - Dec 2017.
Izveštaj o progresu
Jan - Jun 2017.