Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Пројекат ЕУ за реформу јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора

31 / 03 / 2020

Донатор: ЕУ

Спроводи: Конзорцијум ГОПА

Вредност пројекта: 6.484.750. €

Трајање пројекта: март 2018. – новембар 2023.

Корисник: Министарство државне управе и локалне самоуправе

Партнери: Републички секретаријат за јавне политике, Служба за управљање кадровима, Национална академија за јавну управу, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Министарство за европске интеграције, Министарство финансија, Генерални секретаријат Владе, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Циљеви:
Реформа јавне управе у Србији има за циљ стварање јавне управе засноване на принципима европског управног простора, односно управе која пружа висок квалитет услуга грађанима и привреди и позитивно утиче на животни стандард грађана. Реформа се ослања на принципе децентрализације, професионализације, рационализације и модернизације.
Пројекат ЕУ за реформу јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора обезбеђује подршку за спровођење законског оквира за доношење политика и стратешко планирање засновано на доказима кроз:
• давање препорука у процесу развоја и усвајања политика,
• подршку за ревизију или развој нових докумената јавних политика које се односе на реформу јавне управе и
• унапређивање институционалних и кадровских капацитета за спровођење реформе у области развоја јавних политика и реформе јавне управе уопште.
Циљ пројекта је да, кроз спровођење ових активности, оснажи функционисање јавне управе и унапреди ефикасност, поузданост и транспарентност њеног рада. На тај начин јавна управа понудиће квалитетније услуге грађанима и привреди Републике Србије.

Више информација о пројекту можете пронаћи на следећем линку.