Projekat EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora

31 / 03 / 2020

Donator: EU

Sprovodi: Konzorcijum GOPA

Vrednost projekta: 6.484.750. €

Trajanje projekta: mart 2018. – novembar 2023.

Korisnik: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Partneri: Republički sekretarijat za javne politike, Služba za upravljanje kadrovima, Nacionalna akademija za javnu upravu, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstvo za evropske integracije, Ministarstvo finansija, Generalni sekretarijat Vlade, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Ciljevi

Reforma javne uprave u Srbiji ima za cilj stvaranje javne uprave zasnovane na principima evropskog upravnog prostora, odnosno uprave koja pruža visok kvalitet usluga građanima i privredi i pozitivno utiče na životni standard građana. Reforma se oslanja na principe decentralizacije, profesionalizacije, racionalizacije i modernizacije.

Projekat EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora obezbeđuje podršku za sprovođenje zakonskog okvira za donošenje politika i strateško planiranje zasnovano na dokazima kroz:

  • davanje preporuka u procesu razvoja i usvajanja politika,
  • podršku za reviziju ili razvoj novih dokumenata javnih politika koje se odnose na reformu javne uprave i
  • unapređivanje institucionalnih i kadrovskih kapaciteta za sprovođenje reforme u oblasti razvoja javnih politika i reforme javne uprave uopšte.

Cilj projekta je da, kroz sprovođenje ovih  aktivnosti, osnaži funkcionisanje javne uprave i unapredi efikasnost, pouzdanost i transparentnost njenog rada. Na taj način javna uprava ponudiće kvalitetnije usluge građanima i privredi Republike Srbije.

Više informacija o projektu možete pronaći na sledećem linku.