Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Креирање и анализа јавних политика

31 / 03 / 2020

У оквиру пројекта „Креирање и анализа јавних политика“ осмишљена су и спроведена 23 курса целоживотног учења у области анализе јавних политика на три Универзитета: Универзитету у Новом Саду, Универзитету у Београду и Универзитету у Нишу. Ови курсеви су креирани како би се одговорило на потребу ојачавања аналитичких капацитета у јавном сектору као и на проблем непостојања академског програма који је потребан за квалитетан рад у јавној политици. Кратки циклуси интердисциплинарних програма су настали као производ развоја наставног плана и програма, изградње капацитета универзитета и осталих актера у јавном, експертском и приватном сектору. Полазници ових курсева су били студенти постдипломских студија али и запослени у приватном и јавном сектору. Државни службеници који су похађали наставу су будући носиоци промена у модернизованој јавној служби са фокусом на грађане.

Поред креираних програма обука, у оквиру пројекта су припремљени и објављени уџбеници, креиран је портал јавних политика и направљена је мрежа стручњака јавних политика. У остваривању резултата пројекта учествовали су партнери из Републике Србије и поред Универзитета у Новом Саду, Београду и Нишу, свој допринос су дали и Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Републички секретаријат за јавне политике, Служба за управљање кадровима, Стална конференција градова и општина, Фондација за развој економске науке, СеКонС група за развојну иницијативу, као и партнери из иностранства: King’s College London, Уједињено Краљевство, Универзитет Paris-Est Creteil, Француска, Универзитет у Лајдену, Холандија и LA 27E Region, Француска.

Више информација о пројекту можете пронаћи овде