Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Креирање и анализа јавних политика

31 / 03 / 2020

Донатор: Eвропска унија, Ерасмус+

Спроводи: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду

Вредност пројекта: 966.460,00 €

Партнери: Републички секретаријат за јавне политике, Служба за управљње људским ресурсима, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Београду, Универзитет у Нишу, King’s College Лондон, Универзитет Paris-Est Creteil, Универзитет у Лајдену, Фондација за развој економске науке, , SeConS група за развојну редину, La 27E REGION, Стална конференција градова и општина

Циљеви пројекта:

  1. Осмислити и спровести програм за курсеве јавне управе, анализу политика и креирање политика.
    2. Организовати програм целоживотног учења за постојеће службенике и друге дипломиране студенте.
    3. Организовати сталну конференцију о анализи политике јавне управе и креирању политика за универзитете у региону и ЕУ и успоставити заједницу праксе која се састоји од стручњака из региона (заједничка заједница).

Више информација о пројекту можете пронаћи овде