Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Креирање и анализа јавних политика

31 / 03 / 2020

Донатор: Eвропска унија, Ерасмус+

Спроводи: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду

Вредност пројекта: 966.460,00 €

Партнери: Републички секретаријат за јавне политике, Служба за управљње људским ресурсима, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Београду, Универзитет у Нишу, King’s College Лондон, Универзитет Paris-Est Creteil, Универзитет у Лајдену, Фондација за развој економске науке, , SeConS група за развојну редину, La 27E REGION, Стална конференција градова и општина

Циљеви пројекта:

  1. Осмислити и спровести програм за курсеве јавне управе, анализу политика и креирање политика.
    2. Организовати програм целоживотног учења за постојеће службенике и друге дипломиране студенте.
    3. Организовати сталну конференцију о анализи политике јавне управе и креирању политика за универзитете у региону и ЕУ и успоставити заједницу праксе која се састоји од стручњака из региона (заједничка заједница).

Више информација о пројекту можете пронаћи овде