Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Унапређење услова за примену принципа „одлучивања заснованог на подацима и чињеницама“

30 / 11 / 2017

РСЈП је кроз пројекат ПЕРФОРМ развио механизме за превазилажење проблема дефицита аналитичких капацитета у јавној управи неопходних за креирање јавних политика заснованих на доказима и чињеницама.

Током два пројектна циклуса пројекат је обезбедио финансијску подршку за спровођење 14 пилот пројеката који представљају паралелне процесе сарадње између доносиоца одлука и научно-истраживачких организација.

Добијени резултати истраживања искоришћени су за израду стратешких докумената, измена и допуна прописа као што су: Уредба о споразумима о поправци и одржавању моторних возила и споразумима о продаји резервних делова за моторна возила који се изузимају од забране, Кривични законик, Акциони план за спровођење Стратегије развоја културе Републике Србије, Уредба о наменским трансферима у социјалној заштити. и др.

Листа свих спроведених истраживања у оквиру пројекта ПЕРФОРМ

Тема
Наручилац
Истраживање спровели
Документ
Ниво корпоративног управљања у јавним предузећима чији је оснивач Република Србија
Министарство привреде
Економски факултет Фондација за развој науке (ФРЕН)
Анализа регулаторног оквира предузетништва три најперспективније делатности, са предлогом поједностављења пословања за младе предузетнике
Министарство омладине и спорта
Економски институт
Анализа тржишта постпродајних услуга
Комисија за заштиту конкуренције
Института економских наука
Анализа организације и капацитета завода за заштиту споменика културе у Републици Србији
Министарство културе и информисања
Академије уметности; Републички завод за заштиту споменика културе
Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјалана питања
Економски институт; СеЦонс група за развојну иницијативу; Републички завод за социјалну заштиту
Истраживање тешкоћа породица услед којих долази до одлука органа старатељства о издвајању деце из породице и анализа стручних поступака центара за социјални рад у том процесу
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјалана питања
Филозофски факултет у Београду
Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјалана питања
Филозофски факултет у Нишу; Републички завод за социјалну заштиту
Анализа потребних усклађивања кривичног законодавства у складу са свим преговарчким поглављима у оквиру процеса европских интеграција
Министарство правде
Институт за криминолошка и социолошка истраживања
Квантитатвна анализа утицаја иновационе политике и индустрије 4.0 на развој економије, технолошког напретка и предузетништва у Србији
Кабинет министра за иновације и технолошки развој
Институт економских наука (ИЕН)
Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације
Министарство културе и информисања
ФДУ – Институт за позориште, филм и телевизију; Завод за проучавање културног развитка
Истраживање узрока нерегистровања и непријављивања туриста и услова пословања пружаоца услуга у угоститељским објектима за смештај
Министарство туризма, трговине и телекомуникација
Факултет организационих наука (ФОН)
Жене као носитељке промена у образовању и науци
Координационо тело за родну равноправност
Институт за филозофју и друштвену теорију (ИФДТ)
Упоредна анализа начина финансирања научне делатности од стране државе
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Институт за упоредно право
Унапређење позиције Србије у оквиру ЦЕФТА 2006
Републички секретаријат за јавне политике
Републички секретаријат за јавне политике