Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Унапређење услова за примену принципа „одлучивања заснованог на подацима и чињеницама“

30 / 11 / 2017

Спровођење пројекта PERFORM је започето у октобру 2015. године, захваљујући финансијској и техничкој подршци Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC), који спроводи Helvetas Swiss Intercooperation и Универзитет у Фрибургу.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва је узео учешће у спровођењу једног од четири пилот пројекта, што је омогућило спровођење четири, а не три пилот пројекта колико је то било планирано. Основни циљ Пројекта је унапређење услова за потпуну примену принципа „одлучивања заснованог на подацима и чињеницама“ (еvidence-based policy making).

Републички секретаријат за јавне политике, као надлежни орган за обезбеђење квалитета јавних политика и прописа, препознао је потребу унапређења процеса доношења одлука, односно прописа и јавних политика. Управо је то и разлог за спровођење пројекта PERFORM, будући да је један од најбитних принципа, који доприноси квалитету креирања и спровођења јавних политика, принцип „одлучивања заснованог на подацима и чињеницама“Примена овог принципа подразумева повезивање научне заједнице и доносилаца одлука, у виду укључивања научне заједнице у процес креирања јавних политика. Конкретно, учешће истарживачких организација се огледа у изради анализа и студија које треба да пруже увид у стање области која је предмет уређења одређене јавне политике, кључне проблеме и пруже одговарајуће препоруке за даље поступање.

Смернице за укључивање истраживачке заједнице у процесе креирања и спровођења јавних политика можете преузети овде.

Листа свих спроведених истраживања у оквиру пројекта ПЕРФОРМ

Тема
Наручилац
Истраживање спровели
Документ
Ниво корпоративног управљања у јавним предузећима чији је оснивач Република Србија
Министарство привреде
Економски факултет Фондација за развој науке (ФРЕН)
Анализа регулаторног оквира предузетништва три најперспективније делатности, са предлогом поједностављења пословања за младе предузетнике
Министарство омладине и спорта
Економски институт
Анализа тржишта постпродајних услуга
Комисија за заштиту конкуренције
Института економских наука
Анализа организације и капацитета завода за заштиту споменика културе у Републици Србији
Министарство културе и информисања
Академије уметности; Републички завод за заштиту споменика културе
Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјалана питања
Економски институт; СеЦонс група за развојну иницијативу; Републички завод за социјалну заштиту
Истраживање тешкоћа породица услед којих долази до одлука органа старатељства о издвајању деце из породице и анализа стручних поступака центара за социјални рад у том процесу
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјалана питања
Филозофски факултет у Београду
Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјалана питања
Филозофски факултет у Нишу; Републички завод за социјалну заштиту
Анализа потребних усклађивања кривичног законодавства у складу са свим преговарчким поглављима у оквиру процеса европских интеграција
Министарство правде
Институт за криминолошка и социолошка истраживања
Квантитатвна анализа утицаја иновационе политике и индустрије 4.0 на развој економије, технолошког напретка и предузетништва у Србији
Кабинет министра за иновације и технолошки развој
Институт економских наука (ИЕН)
Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације
Министарство културе и информисања
ФДУ – Институт за позориште, филм и телевизију; Завод за проучавање културног развитка
Истраживање узрока нерегистровања и непријављивања туриста и услова пословања пружаоца услуга у угоститељским објектима за смештај
Министарство туризма, трговине и телекомуникација
Факултет организационих наука (ФОН)
Жене као носитељке промена у образовању и науци
Координационо тело за родну равноправност
Институт за филозофју и друштвену теорију (ИФДТ)
Упоредна анализа начина финансирања научне делатности од стране државе
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Институт за упоредно право
Унапређење позиције Србије у оквиру ЦЕФТА 2006
Републички секретаријат за јавне политике
Републички секретаријат за јавне политике