Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Unapređenje uslova za primenu principa „odlučivanja zasnovanog na podacima i činjenicama“

30 / 11 / 2017

Sprovođenje projekta PERFORM je započeto u oktobru 2015. godine, zahvaljujući finansijskoj i tehničkoj podršci Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation i Univerzitet u Friburgu.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je uzeo učešće u sprovođenju jednog od četiri pilot projekta, što je omogućilo sprovođenje četiri, a ne tri pilot projekta koliko je to bilo planirano. Osnovni cilj Projekta je unapređenje uslova za potpunu primenu principa „odlučivanja zasnovanog na podacima i činjenicama“ (evidence-based policy making).

Republički sekretarijat za javne politike, kao nadležni organ za obezbeđenje kvaliteta javnih politika i propisa, prepoznao je potrebu unapređenja procesa donošenja odluka, odnosno propisa i javnih politika. Upravo je to i razlog za sprovođenje projekta PERFORM, budući da je jedan od najbitnih principa, koji doprinosi kvalitetu kreiranja i sprovođenja javnih politika, princip „odlučivanja zasnovanog na podacima i činjenicama“Primena ovog principa podrazumeva povezivanje naučne zajednice i donosilaca odluka, u vidu uključivanja naučne zajednice u proces kreiranja javnih politika. Konkretno, učešće istarživačkih organizacija se ogleda u izradi analiza i studija koje treba da pruže uvid u stanje oblasti koja je predmet uređenja određene javne politike, ključne probleme i pruže odgovarajuće preporuke za dalje postupanje.

Smernice za uključivanje istraživačke zajednice u procese kreiranja i sprovođenja javnih politika možete preuzeti ovde.

Lista svih sprovedenih istraživanja u okviru projekta PERFORM

Tema
Naručilac
Istraživanje sproveli
Dokument
Nivo korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija
Ministarstvo privrede
Ekonomski fakultet Fondacija za razvoj nauke (FREN)
Analiza regulatornog okvira preduzetništva tri najperspektivnije delatnosti, sa predlogom pojednostavljenja poslovanja za mlade preduzetnike
Ministarstvo omladine i sporta
Ekonomski institut
Analiza tržišta postprodajnih usluga
Komisija za zaštitu konkurencije
Institut ekonomskih nauka
Analiza organizacije i kapaciteta zavoda za zaštitu spomenika kulture u Republici Srbiji
Ministarstvo kulture i informisanja
Akademije umetnosti; Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Praćenje efekata sprovođenja namenskih transfera u socijalnoj zaštiti
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalana pitanja
Ekonomski institut; SeCons grupa za razvojnu inicijativu; Republički zavod za socijalnu zaštitu
Istraživanje teškoća porodica usled kojih dolazi do odluka organa starateljstva o izdvajanju dece iz porodice i analiza stručnih postupaka centara za socijalni rad u tom procesu
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalana pitanja
Filozofski fakultet u Beogradu
Istraživanje teškoća do kojih dolazi u obezbeđivanju prava na primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su korisnici domskog smeštaja za odrasle i starije u sistemu socijalne zaštite
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalana pitanja
Filozofski fakultet u Nišu; Republički zavod za socijalnu zaštitu
Analiza potrebnih usklađivanja krivičnog zakonodavstva u skladu sa svim pregovarčkim poglavljima u okviru procesa evropskih integracija
Ministarstvo pravde
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Kvantitatvna analiza uticaja inovacione politike i industrije 4.0 na razvoj ekonomije, tehnološkog napretka i preduzetništva u Srbiji
Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj
Institut ekonomskih nauka (IEN)
Modeli lokalnih kulturnih politika kao osnova za povećanje kulturne participacije
Ministarstvo kulture i informisanja
FDU – Institut za pozorište, film i televiziju; Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Istraživanje uzroka neregistrovanja i neprijavljivanja turista i uslova poslovanja pružaoca usluga u ugostiteljskim objektima za smeštaj
Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija
Fakultet organizacionih nauka (FON)
Žene kao nositeljke promena u obrazovanju i nauci
Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost
Institut za filozofju i društvenu teoriju (IFDT)
Uporedna analiza načina finansiranja naučne delatnosti od strane države
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Institut za uporedno pravo
Unapređenje pozicije Srbije u okviru CEFTA 2006
Republički sekretarijat za javne politike
Fondacije za razvoj ekonomske nauke