Lokalna samouprava za 21. vek

28 / 07 / 2020

NAZIV PROJEKTA: „Lokalna samouprava za 21. vekˮ

DONATOR: Vlada Švajcarske Konfederacije

VREDNOST: 2,5 miliona CHF

KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

PARTNERI: Republički sekretarijat za javne politike i Stalna konferencija gradova i opština

CILJ PROJEKTA: Sistemske reforme u cilju jačanja lokalnih uprava u skladu sa Strategijom reforme javne uprave vode ka efikasnijim jedinicama lokalne samouprave, boljim uslugama, participatorno-demokratskim procesima i planiranju utemeljenom na činjenicama na lokalnom nivou u korist građana Srbije.

PERIOD REALIZACIJE PROJEKTA: jun 2020. – februar 2024.

 

Projektne aktivnosti u okviru ishoda 3, usmerene su na dalje unapređenje Poslovno informacionog (PI) sistema (Business Intelligence System) odnosno baze podataka jedinica lokalne samouprave kako bi odlučivanje i planiranje bilo zasnovano na dokazima, promociju PI sistema i obuke za korišćenje PI sistema, kao i podršku za izradu plana razvoja za tri pilot lokalne samouprave. Ove projektne aktivnosti sprovodi Republički sekretarijat za javne politike u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, Stalnom konferencijom gradova i opština i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.