Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Javno – privatni dijalog za razvoj

07 / 02 / 2020

Projekat „Javno - privatni dijalog za razvoj” (u dalјem tekstu: Projekat), predstavlјa „platformu” za izgradnju delotvorne, efikasne i održive saradnje između predstavnika javne uprave, privrednih subjekata i nevladinog sektora.

Ovaj četvorogodišnji Projekat (28. novembar 2017. godine – 28. novembar 2021. godine) koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (u dalјem tekstu: USAID), sprovodi Nacionalna alijansa za regionalni ekonomski razvoj (u dalјem tekstu: NALED) u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (u dalјem tekstu: RSJP).

Cilј Projekta je unapređenje poslovnog okruženja u Republici Srbiji putem podizanja kapaciteta i razvoja veština predstavnika javnog i privatnog sektora, što će doprineti bolјem međusobnom razumevanju i komunikaciji, podizanju svesti o neophodnosti javno – privatnog dijaloga, kao i unapređenju svih oblika dijaloga i aktivne saradnje između institucija javne uprave, privrednih subjekata i organizacija civilnog društva.

Primarni, zajednički zadatak svih učesnika u Projektu jeste uspostavlјanje mehanizama za razvoj dijaloga između odabranih organizacija civilnog društva i javnog sektora. Zajedničkim aktivnostima svih učesnika u Projektu, koje podrazumevaju „timski rad” na konkretnoj reformskoj temi, što podrazumeva organizaciju stručnih obuka i radionica, sastanke sa predstavnicima stručne javnosti i medija, raznovrsne promotivne aktivnosti, studijske posete i slično, unapređuje se saradnja između predstavnika javnog i privatnog sektora, u skladu sa principima uzajamnog poverenja, razmene znanja i stečenih iskustava koja će, kao krajnji rezultat imati pozitivan uticaj na unapređenje poslovnog okruženja u Republici Srbiji.

Tokom rada na Projektu,  izabrano je ukupno sedam organizacija civilnog društva, koje će kroz rad na nominovanim temama,  unaprediti  postojeća znanja, veštine i kapacitete, steći značajna praktična iskustva i uspostaviti partnerstva sa predstavnicima javne uprave (ministarstva, Narodna skupština, jedinice lokalne samouprave), kao i ostalim organizacijama privatnog sektora koje se bave unapređenjem stanja u predmetnim oblastima.

U prvoj fazi rada na Projektu (prvi kvartal 2018. godine), nakon sprovedenog javnog konkursa i ocenjivanja dostavlјenih prijava od strane komisije koju su činili predstavnici NALED-a, RSJP-a i USAID-a, izabrane su tri partnerske organizacije:

  • Agro klaster Srbije iz Novog Sada, sa temom „Unapređenje sistema organske proizvodnje”;
  • Savez pčelarskih organizacija Srbije – SPOS iz Beograda, sa temom „Sprečavanje trovanja pčela”;
  • Udruženje za razvoj preduzetništva iz Niša, sa temom „Reforma sistema paušalnog oporezivanja”.

U okviru drugog javnog konkursa (prvi kvartal 2019. godine), izabrane su još četiri organizacije:

  • Poslovno udruženje ponuđača u postupcima javnih nabavki iz Kragujevca, sa temom „Vraćanje poverenja u sistem javnih nabavki”;
  • Nevladina organizacija „Connecting” iz Pančeva, sa temom „Obrazovanje za 4.0 revoluciju”;
  • Ekološko udruženje „3E” iz Beograda i Mreža inspektora Srbije iz Čačka, sa zajedničkom temom „Regulacija sistema upravlјanja otpadnim vodama u cilјu zaštite životne sredine”.

 

O svim najvažnijim aktivnostima u vezi sa Projektom, možete se informisati putem zvanične internet prezentacije Projekta, www.jpd.rs