Javno – privatni dijalog za razvoj

07 / 02 / 2020

Projekat „Javno - privatni dijalog za razvoj” (u dalјem tekstu: Projekat), predstavlјa „platformu” za izgradnju delotvorne, efikasne i održive saradnje između predstavnika javne uprave, privrednih subjekata i nevladinog sektora.

Projekat „Javno – privatni dijalog za razvoj” realizovan je u periodu od novembra 2017. godine do  novembra 2021. godine. u cilju izgradnje delotvorne, efikasne i održive saradnje između predstavnika javne uprave, privrednih subjekata i nevladinog sektora. Projekat je finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sproveden je od strane Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Republičkog sekretarijata za javne politike. Projekat je doprineo unapređenju kapaciteta i razvoja veština predstavnika javnog i privatnog sektora, radi međusobnog razumevanja i komunikacije, kao i podizanju svesti o neophodnosti javno – privatnog dijaloga i unapređenju svih oblika dijaloga i aktivne saradnje između institucija javne uprave, privrednih subjekata i organizacija civilnog društva.

Više informacija o Projektu, možete da pogledate na zvaničnoj internet prezentaciji www.jpd.rs.