Projekat „EU za digitalizaciju poslovnog okruženja – EU4BED“ (eng. EU for Business Environment Digitalization – EU4BED)

14 / 05 / 2024

Cilјevi projekta su:

  • unapređenje poslovnog okruženja putem digitalizacije poslovnih epizoda, i
  • unapređenje korisnički orijentisanog uvida u prava i obaveza u vezi sa obavlјanjem poslovne delatnosti putem unapređenja Registra administrativnih postupaka (RAP) i njegovog portala, te uspostavlјanje e-alata koji će omogućiti efikasan uvid javnosti u pregled prioritetnih reformi u oblasti poslovnog okruženja.

U fokusu projekta je digitalizacija administrativnih postupaka po modelu poslovne epizode. Poslovna epizoda obuhvata prava i obaveze (administrativne postupke i administrativne zahteve) privrednih subjekata, koje oni moraju da ostvare kako bi određeni aspekt poslovne aktivnosti obavlјali u skladu sa pozitivnim propisima. Poslovna epizoda predstavlјa logički i hronološki zaokružen lanac usluga javne uprave potrebnih za efikasno obavlјanje cilјanih poslovnih aktivnosti, poput početka poslovanja, ispunjenja poreskih obaveza, zapošlјavanja radnika, prestanak poslovanja, i dr.

RAP i prateći portal uspostavlјeni su 2021. godine. Na portalu RAP dostupne su informacije za više od 2500 administrativnih postupak za privredu i više od 700 administrativnih postupka za građane. Takođe, na portalu RAP biće dostupne i informacije o digitalizovanim poslovnim epizodama i unapređeni alati za pretragu te omogućeno efikasnije pronalaženje informacija za krajnje korisnike.

Uspostavlјanjem e-alata za pregled prioritetnih reformi u oblasti poslovnog okruženja, biće omogućen pregled mera i aktivnosti planskih dokumenata upisanih u jedinstveni informacioni sistem za planiranje, praćenje sprovođenja, koordinaciju javnih politika i izveštavanje, kao i indikatora kojima se prate ostvareni rezultati, koji se odnose na poslovno okruženje.

Projekat „EU za digitalizaciju poslovnog okruženja – EU4BED“ je deo šire inicijative koja se realizuje u okviru projekta „EU za bolјe poslovno okruženje – EU4BE“, koji sprovodi Svetska banka, o kojem više informacija možete pronaći ovde.

Finansijska sredstva za sprovođenje projekta „EU za bolјe poslovno okruženje – EU4BE“, te projekta „EU za digitalizaciju poslovnog okruženja – EU4BED“ obezbedila je Evropska unija. Vrednost projekta „EU za digitalizaciju poslovnog okruženja – EU4BED“ je 2.150.000,00 evra. Projekat sprovodi Republički sekretarijat za javne politike, a rok za sprovođenje je 31. mart 2025. godine.

Ukoliko želite da prijavite bilo kakve nepravilnosti u vezi sa radom projekta „EU za digitalizaciju poslovnog okruženja – EU4BED“, ili smatrate da su vaša prava i interesi na bilo koji način ugroženi ili povređeni aktivnostima projekta možete nam se obratiti elektronskim putem na adresu elektronske pošte: d4be@rsjp.gov.rs.