Mišljenja na propise i dokumente javnih politika od 2008. godine do danas

Planiranje je najbitniji zadatak menadžera u oblikovanju okruženja, tj. organizacije kako bi delovanje pojedinaca koji rade zajednički u timovima bilo efikasno.
15
02.08.2019
Потпуна

Мишљење на Предлог уредбе о начину остваривања сарадње у погледу успостављања и организације међународних теретних коридора за конкурентни превоз робе и утврђивање правила за одабир, организацију, прављење и индикативно планирање улагања у теретне коридоре

22
02.07.2019
Недовољна

Мишљење на анализу ефеката Предлога уредбе о начину остваривања сарадње у погледу успостављања и организације међународних теретних коридора за конкурентни превоз робе и утврђивање правила за одабир, организацију, прављење и индикативно планирање улагања у теретне коридоре

23
22.06.2019
Потпуна

Мишљење на Анализу ефеката Предлога уредбе о условима условима и начину утвђивању висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања