Mišljenja na propise i dokumente javnih politika od 2008. godine do danas

Planiranje je najbitniji zadatak menadžera u oblikovanju okruženja, tj. organizacije kako bi delovanje pojedinaca koji rade zajednički u timovima bilo efikasno.
1
19.04.2023
Потпуна

Мишљење на Предлог програма мера о распореду и коришћењу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2023. години у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа

5
29.03.2023
Потпуна

Мишљење на Предлог уредбе о управљању програмима и успостављању структуру и органа за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмената за претприступну помоћ(ИПА 3)

9
01.03.2023
Делимична

Мишљење на Предлог уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон)

11
24.02.2023
Потпуна

Мишљење на Предлог уредбе о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповини породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета

17
11.01.2023
Потпуна

Мишљење на Предлог уредбе о утврђивању програма подршке унапређења развоја изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2023. Годину

18
21.12.2022

Мишљење на Предлог уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело