Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Mišljenja na propise i dokumente javnih politika od 2008. godine do danas

Planiranje je najbitniji zadatak menadžera u oblikovanju okruženja, tj. organizacije kako bi delovanje pojedinaca koji rade zajednički u timovima bilo efikasno.
2
14.11.2020
Потпуна

Мишљење на Предлог уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом, испод тржишне цене, односно без накнаде

3
10.09.2020

Мишљење на Предлог уредбе о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки на републичком нивоу

16
05.03.2020

Мишљење на Предлог Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије

18
04.03.2020
Недовољна

Предлог уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила које покреће уз атмосферски и електрични погон хибрид