Mišljenja na propise i dokumente javnih politika od 2008. godine do danas

Planiranje je najbitniji zadatak menadžera u oblikovanju okruženja, tj. organizacije kako bi delovanje pojedinaca koji rade zajednički u timovima bilo efikasno.
10
21.11.2023
Делимична

Мишљење на Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачања директих улагања у сектору удлуга хотелског смештаја

16
25.10.2023
Делимична

Мишљење на Предлог уредбе о ближим условима, критеријумима и мерилима за одређивање јединственог управног места, као и начину сарадње надлежних органа у вези са поступањем и обављањем послова на јединственом управном месту