Plan razvoja JLS

Smernice za izradu planova razvoja jedinica lokalne samouprave pružaju metodološko vođenje JLS kroz izradu planova razvoja

Pročitajte više
PREGLED EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U SRBIJI

COVID - 19

Infografik
Javne politike

Mehanizam delovanja Vlade u cilju razvoja društva i zaštite interesa građana i privrede

JAVNE POLITIKE

Šema upravljanja javnim politikama

Šema

Bolji uslovi poslovanja

Sa Projektom za bolje uslove poslovanja (BEP) Američke agencije za međunarodni razvoj RSJP sarađuje na povezivanju upravljanja javnim politikama i programskog budžeta.

Javno – privatni dijalog za razvoj

Projekat „Javno - privatni dijalog za razvoj” predstavlјa „platformu” za izgradnju delotvorne, efikasne i održive saradnje između predstavnika javne uprave, privrednih subjekata i nevladinog sektora.
Pročitajte više

Program e-PAPIR

U sklopu regulatorne reforme Vlade Republike Srbije usmerene na poboljšanje uslova poslovanja i smanjenja administrativnog opterećenja privrede, pokrenut je višegodišnji program ”e-Papir”.
Pročitajte više

Podrška reformi javne uprave

Pročitajte više

Konkurentnost i zapošljavanje

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Svetska banka) i Republika Srbija ugovorile su zajam u iznosu 100 miliona dolara
Pročitajte više

Projekti u kojima učestvujemo