Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Акциони план за спровођење програма Владе за период од 2020-2022. године

АПСПВ
План развоја ЈЛС

Смернице за израду планова развоја јединица локалне самоуправе пружају методолошко вођење ЈЛС кроз израду планова развоја

Прочитајте више
ПРЕГЛЕД ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ У СРБИЈИ

COVID - 19

Инфографик

Интердисцилинарни програм кратких циклуса обука - Креирање и анализа јавних политика

Инфографик

Да ли знате шта су то јавне политике?

Јавно-приватни дијалог за развој

Пројекат „Jавно - приватни дијалог за развој” представља „платформу” за изградњу делотворне, ефикасне и одрживе сарадње између представника јавне управе, привредних субјеката и невладиног сектора.
Прочитајте више

Програм е-ПАПИР

У склопу регулаторне реформе Владе Републике Србије усмерене на побољшање услова пословања и смањења административног оптерећења привреде, покренут је вишегодишњи програм ”е-Папир”.
Прочитајте више

Подршка реформи јавне управе

Прочитајте више

Конкурентност и запошљавање

Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара
Прочитајте више

Пројекти у којима учествујемо