На овој страници можете наћи

ПЛАНСКИ СИСТЕМ

ЗАКОН О ПЛАНСКОМ СИСТЕМУ

Народна скупштина Републике Србије, усвојила је 19. априла 2018. године  Закон о планском ситему Републике Србије.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПЛАНСКОМ СИСТЕМУ РС 30. 12. 2016 – 20.01.2017. ГОДИНЕ

У широком консултативном процесу и јавним расправама, све сугестије за унапређење уграђене су у Предлог закона.

 

еПапир

 • Поједностављење административних поступака и осталих услова пословања
 • Смањење трошкова и уштеда времена
 • Савременија и ефикаснија јавна управа
 • Дигитализација и јавно доступна електронска база/Регистар
 • Бољи услови пословања, без злоупотреба и корупције
 • Све на једном месту – једним кликом „из фотеље“

ОБУКЕ И ТРЕНИНЗИ

У оквиру регулаторне реформе и јачање капацитета државне управе, РСЈП у сарадњи са Националном академијом за јавну управу, у континуитету организује обуке и тренинге за државне службенике и руководиоце.

До сада је одржано 85 обука и обучено око 973 државна службеника и руководиоца.

Теме обука:

 • Анализа ефеката прописа-пут до квалитетних прописа
 • Управљање законодавним процесом
 • Израда докумената јавних политика
 • Креирање, анализа и спровођење јавних политика
 • Прикупљање, анализа и коришћење података
 • Јавне политике – креирање, спровођење и анализа ефеката
 • Праћење спровођења и вредновање у процесу управљања јавним политикама
 • Обукa за стицање основних аналитичких вештина у обради података
 • Обука за Попис административних поступака који се односе на пословање