Sprovođenje projekta PERFORM je započeto u oktobru 2015. godine, zahvaljujući finansijskoj i tehničkoj podršci Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation i Univerzitet u Friburgu.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je uzeo učešće u sprovođenju jednog od četiri pilot projekta, što je omogućilo sprovođenje četiri, a ne tri pilot projekta koliko je to bilo planirano. Osnovni cilj Projekta je unapređenje uslova za potpunu primenu principa „odlučivanja zasnovanog na podacima i činjenicama“ (evidence-based policy making).

Republički sekretarijat za javne politike, kao nadležni organ za obezbeđenje kvaliteta javnih politika i propisa, prepoznao je potrebu unapređenja procesa donošenja odluka, odnosno propisa i javnih politika. Upravo je to i razlog za sprovođenje projekta PERFORM, budući da je jedan od najbitnih principa, koji doprinosi kvalitetu kreiranja i sprovođenja javnih politika, princip „odlučivanja zasnovanog na podacima i činjenicama“Primena ovog principa podrazumeva povezivanje naučne zajednice i donosilaca odluka, u vidu uključivanja naučne zajednice u proces kreiranja javnih politika. Konkretno, učešće istarživačkih organizacija se ogleda u izradi analiza i studija koje treba da pruže uvid u stanje oblasti koja je predmet uređenja određene javne politike, ključne probleme i pruže odgovarajuće preporuke za dalje postupanje.

U cilju unapređenja kvaliteta javnih politika i propisa, Projekat  je obezbedio finansijsku podršku za sprovođenje četiri pilot projekta koji predstavljaju četiri paralelna procesa saradnje između:

Nivo korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija

Vidi dokument

Analiza regulatornog okvira preduzetništva tri najperspektivnije delatnosti

Vidi dokument