Sprovođenje projekta PERFORM je započeto u oktobru 2015. godine, zahvaljujući finansijskoj i tehničkoj podršci Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), koji sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation i Univerzitet u Friburgu.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je uzeo učešće u sprovođenju jednog od četiri pilot projekta, što je omogućilo sprovođenje četiri, a ne tri pilot projekta koliko je to bilo planirano. Osnovni cilj Projekta je unapređenje uslova za potpunu primenu principa „odlučivanja zasnovanog na podacima i činjenicama“ (evidence-based policy making).

Republički sekretarijat za javne politike, kao nadležni organ za obezbeđenje kvaliteta javnih politika i propisa, prepoznao je potrebu unapređenja procesa donošenja odluka, odnosno propisa i javnih politika. Upravo je to i razlog za sprovođenje projekta PERFORM, budući da je jedan od najbitnih principa, koji doprinosi kvalitetu kreiranja i sprovođenja javnih politika, princip „odlučivanja zasnovanog na podacima i činjenicama“Primena ovog principa podrazumeva povezivanje naučne zajednice i donosilaca odluka, u vidu uključivanja naučne zajednice u proces kreiranja javnih politika. Konkretno, učešće istarživačkih organizacija se ogleda u izradi analiza i studija koje treba da pruže uvid u stanje oblasti koja je predmet uređenja određene javne politike, ključne probleme i pruže odgovarajuće preporuke za dalje postupanje.

Smernice za uključivanje istraživačke zajednice u procese kreiranja i sprovođenja javnih politika možete preuzeti ovde

Lista svih sprovedenih istraživanja u okviru projekta Perform
Tema Naručilac Istraživanje sproveli

Nivo korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija

Ministarstvo privrede

Ekonosmki fakultet Fondacija za razvoj nauke (FREN)

Analiza regulatornog okvira preduzetništva tri najperspektivnije delatnosti, sa predlogom pojednostavljenja poslovanja za mlade preduzetnike

Ministarstvo omladine i sporta

Ekonomski institut

Analiza tržišta postprodajnih usluga

Komisija za zaštitu konkurencije

Instituta ekonomskih nauka

Analiza organizacije i kapaciteta zavoda za zaštitu spomenika kulture u Republici Srbiji

Ministarstvo kulture i informisanja

Akademije umetnosti; Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

Praćenje efekata sprovođenja namenskih transfera u socijalnoj zaštiti

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalana pitanja

Ekonomski institut; SeCons grupa za razvojnu inicijativu; Republički zavod za socijalnu zaštitu

Istraživanje teškoća porodica usled kojih dolazi do odluka organa starateljstva o izdvajanju dece iz porodice i analiza stručnih postupaka centara za socijalni rad u tom procesu

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalana pitanja

Filozofski fakultet u Beogradu

Istraživanje teškoća do kojih dolazi u obezbeđivanju prava na primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su korisnici domskog smeštaja za odrasle i starije u sistemu socijalne zaštite

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalana pitanja

Filozofski fakultet u Nisu;
Republički zavod za socijalnu zaštitu

Analiza potrebnih usklađivanja krivičnog zakonodavstva u skladu sa svim pregovarčkim poglavljima u okviru procesa evropskih integracija

Ministarstvo pravde

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Kvantitatvna analiza uticaja inovacione politike i industrije 4.0 na razvoj ekonomije, tehnološkog napretka i preduzetništva u Srbiji

Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj

Institut ekonomskih nauka (IEN)

Modeli lokalnih kulturnih politika kao osnova za povećanje kulturne participacije

Ministarstvo kulture i informisanja

FDU – Institut za pozorište, film i televiziju; Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

Istraživanje uzroka neregistrovanja i neprijavljivanja turista i uslova poslovanja pružaoca usluga u ugostiteljskim objektima za smeštaj

Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija

Fakultet organizacionih nauka (FON)

Žene kao nositeljke promena u obrazovanju i nauci

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost

Institut za filozofju i društvenu teoriju (IFDT)

Uporedna analiza načina finansiranja naučne delatnosti od strane države

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Institut za uporedno pravo

Unapređenje pozicije Srbije u okviru CEFTA 2006

Republički sekretarijat za javne politike

Fondacije za razvoj ekonomske nauke