Projekat „EU za bolјe poslovno okruženje – EU4BE“

09 / 03 / 2023

 

Projekat ima za cilj unapređenje poslovnog okruženja kroz poboljšanje koordinacije reformi u oblasti poslovnog okruženja, optimizaciju administrativnih postupaka, popis i optimizaciju administrativnih zahteva i digitalizaciju administrativnih postupaka po modelu poslovne epizode.
Sprovođenje projekta započelo je u julu 2021. godine, i trajaće 4 godine, do juna 2025. godine. Vrednost projekta je 8 miliona evra. Finansijska sredstva za sprovođenje projekta obezbedila je Evropska unija, a sprovođenje projekta povereno je Svetskoj banci.
Aktivnosti projekta grupisane su u tri komponente.
U okviru Komponente 1 predviđeno je uspostavljanje platforme za koordinaciju reformi u oblasti poslovnog okruženja. Cilj ove komponente je unapređenje koordinacije postojećih mehanizama za ostvarivanje prioriteta Vlade RS, kao i efikasnije povezivanje ovih mehanizama sa mehanizmima za koordinaciju donatorske pomoći. Kao podrška uspostavljanju platforme i identifikaciji prioriteta Vlade RS, predviđeno je održavanje tematskih sastanaka/radionica koji imaju za cilj povezivanje predstavnika privrede, institucija javne uprave i drugih zainteresovanih strana.
U okviru Komponente 2 predviđen je nastavak aktivnosti na pojednostavljenju poslovnog okruženja, i to putem: optimizacije 350 administrativnih postupaka, popisa administrativnih zahteva, pripremi vodiča „kako započeti i voditi biznis u skladu sa propisma“, i za pružanje usluga javne uprave. U okviru posebne podkomponente obezbeđena su sredstva za digitalizaciju 20 poslovnih epizoda koje se odnose na oblasti pametne specijalizacije.
U okviru Komponente 3 obezbeđena su sredstva za finansiranje prioritetnih reformi Vlade RS. Ova sredstva namenjena su finansiranju projekata koji doprinose ostvarivanju prioriteta Vlade RS u oblasti poslovnog okruženja, a za koje sredstva nisu obezbeđena u budžetu, odn. iz sredstava drugih donatora. Sredstva u okviru ove komponente dodeljivaće se putem javnih poziva koji će biti raspisivani periodično.
Više informacija o projektu možete pronaći na info-grafiku u prilogu.

PDF 3.8mb

O projektu

Pogledaj
DOCX 0.4mb

Preporuke 2-og Izveštaja o poslovnom okruženju u Srbiji

Pogledaj
DOCX 0.9mb

EU4BE Preporuke za unapređenje regulatornog poslovnog okruženja u Srbiji jul 2022

Pogledaj
PDF 2.7mb

PE Životni Vek

Pogledaj
DOCX 0.8mb

Konačni izveštaj sa radionice validacije CEP

Pogledaj