Mišljenja na propise i dokumente javnih politika od 2008. godine do danas

Planiranje je najbitniji zadatak menadžera u oblikovanju okruženja, tj. organizacije kako bi delovanje pojedinaca koji rade zajednički u timovima bilo efikasno.
5
Invalid date

Мишљење на образложење Нацрта закона о престанку важења појединих закона

15
Invalid date
Потпуна

Мишљење на образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о ветеринарству

17
Invalid date
Потпуна

Мишљење на образложење Нацрта закона о Српској академији наука и уметности

19
Invalid date
Делимична

Мишљење на образложење Нацрта закона о психоактивним контролисаним супстанцама

23
Invalid date
Потпуна

Мишљење на образложење Нацрта закона о електронским комуникацијама

39
Invalid date
Делимична

Мишљење на Нацрт закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације Пројекта изградње и реконструкције линијских и инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију

42
Invalid date

Мишљење на образложење Предлога уредбе о утврђивању појединих статистичких истраживања