Usvojen Akcioni plan za sprovođenje programa za pojednostavlјenje administrativnih postupaka i regulative „e-PAPIR” za period 2020 -2021. godine

29 / 06 / 2020

Vlada Republike Srbije je 26. juna 2020. godine usvojila Akcioni plan za sprovođenje Programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-PAPIR” za period 2020. - 2021. godine.

Prethodno je Vlada, 11. jula 2019. godine, usvojila Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative  „e-PAPIR”  sa pratećim Akcionim planom za period 2019 – 2021. godine.

Program „e-PAPIR“ predstavlja dokument javne politike kojim se prvi put sveobuhvatno i sistemski pristupa reformi javne uprave, u delu koji se odnosi na povećanje efikasnosti u sprovođenju administrativnih postupaka, odnosno podizanja kvaliteta pružanja javnih usluga privredi. Navedena reforma će rezultirati pojednostavljenjem administrativnih postupaka (optimizacijom, digitalizacijom i ukidanjem suvišnih administrativnih postupaka), kao i uspostavljanjem Javnog registra administrativnih postupaka. Na taj način će se unaprediti sigurnost, transparentnost i predvidljivost poslovnog okruženje, smanjiti udeo ukupnih administrativnih troškova u BDP i suziti prostor za korupciju.

Programom je predviđeno da se revizija Akcionog plana 2019-2021. godine utvrdi i usvoji kada bude pripremljena i usaglašena druga grupa preporuka za optimizaciju administrativnih postupaka. U skladu sa navedenim, pripremljen je i usvojen Akcioni plan za sprovođenje Programa za period 2020-2021. godine , koji u sebi sadrži sve aktivnosti prethodnog akcionog plana koje nisu u potpunosti realizovane, kao i aktivnosti vezane za optimizaciju druge grupe postupaka za koje su preporuke usaglašene sa nadležnim organima.

Republički sekretarijat za javne politike će u narednom periodu, pored praćenja implementacije aktivnosti predviđenih Akcionim planom, nastaviti i konsultativni proces sa nadležnim organima i drugim zainteresovanim stranama radi pripreme i usaglašavanja preporuka za optimizaciju treće grupe administrativnih postupaka.

PDF 0.5mb

Program ePAPIR 11.07.19

Pogledaj
PDF 3.5mb

Akcioni plan ePAPIR 2020-2021 26.06.20

Pogledaj
PDF 19.8mb

Prvi paket preporuka AP 11.07.2019

Pogledaj
PDF 14.8mb

Drugi paket preporuka AP 26.06.2020

Pogledaj