REZULTATI DO USPOSTAVLjANjA REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA

08 / 06 / 2021

Popisano je 2.500 administrativnih postupaka u 85 organa javne uprave, pojednostavljeno je ili ukinuto 136 postupaka čime su postignute uštede za privredu od 32 miliona evra na godišnjem nivou

Pre uspostavljanja Registra administartivnih postupaka bilo je potrebno popisati sve postupke, a potom je usledila njihova analiza i priprema preporuka za optimizaciju. Popis administrativnih postupaka ukazao je da postoji veći prostor za bolju koordinaciju, ujednačenost postupanja organa javne uprave i širu primenu Zakona o opštem upravnom postupku, pre svega u delu koji se odnosi na pribavljanje podataka po službenoj dužnosti. Uspostavljanjem Registra omogućava se jednoobrazno i efikasno postupanje javne uprave u postupcima od interesa za privredu.

Pregled svih aktivnosti na optimizaciji postupaka možete pogledati u Programu za pojednostavljenje admnistrativnih postupaka i regulative ePapir i Akcionom planu za sprovođenje Programa ePapir čijim sprovođenjem koordinira Republički sekretarijat za javne politike. Od početka popisa do 31. decembra 2020. godine implementirane su preporuke za pojednostavljenje 136 postupaka, pri čemu je postignuta ukupna ušteda za privredu skoro 32 miliona evra na godišnjem nivou.