Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

РЕЗУЛТАТИ ДО УСПОСТАВЉАЊА РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА

08 / 06 / 2021

Пописано је 2.500 административних поступака у 85 органа јавне управе, поједностављено је или укинуто 136 поступака чиме су постигнуте уштеде за привреду од 32 милиона евра на годишњем нивоу

Пре успостављања Регистра администартивних поступака било је потребно пописати све поступке, а потом је уследила њихова анализа и припрема препорука за оптимизацију. Попис административних поступака указао је да постоји већи простор за бољу координацију, уједначеност поступања органа јавне управе и ширу примену Закона о општем управном поступку, пре свега у делу који се односи на прибављање података по службеној дужности. Успостављањем Регистра  омогућава се једнообразно и ефикасно поступање јавне управе у поступцима од интереса за привреду.

Преглед свих активности на оптимизацији поступака можете погледати у Програму за поједностављење адмнистративних поступака и регулативе еПапир и Акционом плану за спровођење Програма еПапир чијим спровођењем координира Републички секретаријат за јавне политике. Од почетка пописа до 31. децембра 2020. године имплементиране су препоруке за поједностављење 136 поступака, при чему је постигнута укупна уштеда за привреду скоро 32 милиона евра на годишњем нивоу.