Republički sekretarijat za javne politike i Studentska asocijacija za međunarodnu saradnju u zajedničkom dijalogu o perspektivi razvoja mladih u državnoj upravi

03 / 11 / 2022

Republičkom sekretarijatu za javne politike 02. novembra 2022. godine u poseti su bili studenti pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu na temu rada, nadležnosti, ovlašćenja i organizacione strukture RSJP.

Direktorka RSJP-a Bojana Tošić, istakla je važnost i značaj uklјučivanja mladih iz različitih profesija u rad državne uprave. Posebno je naglašena potreba nadogradnje stečenih teorijskih znanja na fakultetu kroz obavlјanje poslova u državnim institucijama. Neophodna je saradnja svih učesnika u postupku izrade propisa sa cilјem donošenja optimalnih odluka, istakla je direktorka Bojana Tošić.

Predstavlјen je način rada i funkcionisanja svih organizacionih jedinica koje su u sastavu RSJP-a i njihove uloge u unapređenju planskog sistema u Republici Srbiji. Analiza efekata propisa i procene usklađenosti zakona i dokumenata javnih politika u cilјu obezbeđenja njihovog kvaliteta imaju visok značaj u sistemu planiranja, istakao je Ninoslav Kekić pomoćnik direktorke RSJP-a.

Izneti su određeni primeri iz prakse sa kojima se suočavaju zaposleni u RSJP, što će dodatno doprineti studentima da sagledaju širu sliku funkcionisanja državne uprave. U završnom delu dijaloga, predstavnici RSJP-a su davali odgovore na pitanja postavlјena od strane prisutnih studenata.

Događaj je realizovan kao jedna od aktivnosti u okviru projekta ,,Upoznaj pravne institucije na prav(n)i način“ 2022.